This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus

Sisältöalue

Ohjauksen prosessit

Tällä alasivulla on kuvaukset eri mallien ohjausprosesseista

 

Ohjauksen ja perehdytyksen työkalut

Lomakkeet

Ohjeistukset 

Opiskelijalle, Työelämälle, Opettajille, Vanhemmille

Ohjausmallit (keskustelupohjat) TVT:n työkalujen käyttö ohjauksessa

 

Infopaketit

 

Kevään 2012 Roadshow esitys henkilökohtainen ohjaus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username