This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työelämän tukeminen

Työelämän  tukemisen  tiimissä  olemme tuoneet  yhteiseen keskusteluun  laajennetun työssäoppimisen  hankkeissa  kehitettyjä  ja  toteutettuja  työelämän tukemisen  menetelmiä  ja  työvälineitä  sekä  käyneet  työelämän edustajien kanssa keskusteluja työelämän odotuksista ja toiveista tuen suhteen.  Tiimityössä  olemme  painottaneet   työelämän näkökulmaa.

Työelämän  tukeminen  kokonaisuutena sisältyy   työssäoppimisprosessin  kaikkiin  vaiheisiin: suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin ja kehittämiseen.

 

Työelämän tukeminen laajennetun työssäoppimisen eri vaiheissa

 

Työssäoppimisen rakenteet ja  työssäoppimisen suunnittelu

Työelämän tukeminen ja työssäoppimisen toteuttaminen

 

Työelämän tukeminen ja  työssäoppimisen arviointi ja kehittäminen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään 2012 Roadshow esitys työelämän tukemisesta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username