This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työpainotteinen polku - Learning by doing (Kpedu)

Mallissa laajennus kohdentuu sekä aikaan että työssäoppimisen kestoon. Malli on suunnattu koko ryhmälle 2 vuodesta alkaen. Opiskelijat hakeutuvat ryhmään ensimmäisen vuoden keväällä.

Ideana on opiskella Learning by doing -menetelmällä eli Nuori yrittäjyys /   Harjoitusyritysohjelman kautta. Myös osuuskuntatoimintaa on mahdollista toteuttaa toisen vuoden opinnoissa. Tänä lukuvuonna opiskelu koulussa on kuitenkin ihan luento-opiskelua ja keskittyy enempi ATTO -opintoihin ja osaan Kaupan palvelu ja myynti opintojen (20ov) ammatillisia opintoja.  Ensi vuonna yritämme saada tämän LbD -ohjelman toimimaan.

Opiskelijat suorittavat Kaupan ja palvelun (20ov) opintojen ammatti osaamisen näytön työssäoppimisjakson yhteydessä keväällä 2012. Työssäoppimisen ohjaava opettaja käy säännöllisesti työssäoppimispaikoissa ja pitää yhteyttä sekä opiskelijaan että työpaikkaohjaajaan. Ryhmälle on perustettu suljettu Facebook-ryhmä, jossa työssäoppimisjakson kuulumisia välitetään opettajan ja ryhmän välillä.

Anne-Maija Leppälä, Kokkolan kauppaopisto TÄHÄN YHTEYSTIEDOT

Laajennus toteutetaan toisen ja kolmannen vuoden opintojen aikana. Ensimmäisenä vuonna kaikilla sama työssäoppimisen laajuus eli 4 ov. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen laajennetaan ryhmän työssäoppimista. Tälle ryhmälle tulee työssäoppimista toisena vuonna 22 ov, kun muilla sitä on 10 ov ja kolmantena vuonna samoin eli 22 ov / 10 ov. Yhteensä työssäoppimista on kolmivuotisten opintojen aikana 46 ov.

Kuvaus työssäoppimisen jaksotuksesta liiketalouden perustutkinnossa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username