This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Sisältöalue

Jedun kotisivut

Laajennettua työssäoppimista on kuntayhtymämme oppilatoksissa kokeiltu Lato hankkeen puitteissa. Hanke on mahdollistanut erilaisten mallien kokeilemisen, ohajusmenetelmien kokeilemisen ja työssäoppimisen laadun kehittämisen. Laatua tutkittiin vertaisarvioinnilla.

Laajennetun työssäoppimisen tavoitteena on ollut kehittää toimintamalleja, joilla edistetään opiskelijoiden työelämään siirtymistä, työelämässä edellytettävän ammattitaidon saavuttamista, lisätään opiskelumotivaatiota ja vähennetään koulutuksen keskeyttämistä. 

 

Koko ryhmille tehdyt kokeilut Kokeilut yksittäisille opiskelijoille
Autoala, työpainotteisuuden lisääminen Autoala, opiskelun yksilöllinen suorittaminen
Autonkuljettajat varastossa Logistiikka-ala, valinnaisuuden lisääminen
Sote, pidempi aika oppia asioita Metallimiehet erikoistumassa
Sähköinen varauskalenteri Puuala, valmistumisen aikaistaminen
  Käytännön kautta teoriaa oppimaan

 

Datanomien laajennettu työssäoppiminen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username