This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden atto-opinnot (SASKY/MSKK)

Äidinkieltä sekä taidetta ja kulttuuria työssäoppimisjaksolla

Toteutusmalli

  • Mäntän seudun koulutuskeskuksen ravintolakokiksi tai -tarjoilijaksi opiskelevien ryhmä sai suorittaa työssäoppimisjaksolla puoli opintoviikkoa äidinkieltä sekä puoli opintoviikkoa taiteen ja kulttuurin kurssia.
  • Työssäoppimisaikaa pidennettiin yhdellä viikolla. Työssäoppiminen tapahtui jaksossa viisi, ja jäljelle jääneet tunnit äidinkieltä sekä taidetta ja kulttuuria suoritettiin lähiopetuksessa jaksossa kuusi.
  • Opiskelijoiden äidinkielen tehtävät liittyivät yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän havainnointiin ja raportointiin.
  • Taiteen ja kulttuurin kokeilussa opiskelijat koostivat portfolion työssäoppimispaikkaan liittyen.
  • Äidinkielen opettaja sekä Mäntän työpaja-hankkeen opettaja vierailivat työssäoppimispaikalla kokeilun aikana.

Palaute ja kokeilun anti

  • Opiskelijoilta tuli aluksi negatiivistakin palautetta, jonka mukaan tehtäviä oli liikaa eikä niitä ehtinyt tehdä työssäoppimisen aikana.
  • Loppujen lopuksi omaan ammattialaan liitetyt tehtävät äidinkielestä, taiteesta ja kulttuurista koettiin mielekkäinä ja myönteisinä.
  • Useimpien opiskelijoiden mielestä vapaamuotoisen portfolion työstäminen kurssien kokemuksista oli innostavaa, ja sen huomasi työn jäljestä.

Lisätietoja: Saara-Leena Kytömäki saara-leena.kytomaki(a)sasky.fi 044 728 8402

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username