This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opiskelijan ohjauksen malli Omnia

Sisältöalue

 

 

Lyhyt kuvaus mallista

Missä vaiheessa laajennus tapahtuu?

Kenelle (koko ryhmä, yksittäinen opiskelija, valintaperuste

Kuka ohjaa, kuinka usein, miten eroaa tavallisesta työssäoppimisesta

Millä välinen, miten ohjataan? (käynnit, yksilö- ryhmäohjaus, verkko-ohjaus, jne

Oppimispäivä-kirjat/ portfoliot. verkossa vai paperilla

Muuta
Duunissa tutkinto 3. luokalla Yksittäisille opiskelijoille Opettaja tekee enemmän yhteistyötä opiskelijahuollon kanssa. Kasvokkain, puhelimella, sähköpostilla, verkossa. Oppimispäiväkirjaan kirjataan työtehtävät, miten ne meni. Osaamistimantti osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username