This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

YA! - Yrkesakademin i Österbotten

Utvidgad inlärning i arbetet

Kort beskrivning. Den enskilda studerandes I pilotskedet kartlägger man målgruppens (specialstuderande som antingen är låg- eller högpresterande) behov genom att göra upp personliga studieplaner för dem och genomför utbildningen enligt dem. Specialiseringsperioder kan ingå i inlärningsperioden (IA) eller utökad handledning kan ges. Läraren uppmuntras till att delta i planeringen genom ett mycket nära samarbete med arbetslivet.

Målsättningar. Utvecklingsprojektet ska främja verkställigheten av grunderna för yrkesinriktade grundexamina. Detta görs bl.a. genom att utveckla och utvidga inlärning i arbete perioderna och genom utökad handledning. 

Förverkligandet. Målgruppens behov kartläggs genom att göra upp personliga studieplaner för dem och genomför utbildningen enligt dem. Under det första verksamhetsåret kommer fem yrkeslärare, tre studiehandledare samt en speciallärare att involveras i verksamheten. Pilotförsöken kommer att resultera i fyra olika modeller för genomförande av utvidgad inlärning i arbetet. I samband med utvecklandet av modellerna beaktas regionala möjligheter och behov samt studerandes tidigare kunskaper, erfarenheter och inlärningsstilar. Ett gediget samarbete med involverade företag från olika utbildningsprogram som är med i verksamheten sker under hela perioden. 

Utvecklingsverksamheten avslutas med att man ger information om modellen, processen, erfarenheter och resultaten till alla studieområden inom organisationen samt till andra svenskspråkiga yrkesinstitut under 2011- 2013. Mentor verksamhet ordnas enligt efterfrågan från de andra yrkesinstituten. 
 
Modell

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username