This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Malleja työssäoppimisen laadun kehittämisestä

Sisältöalue

Tänne tulee työssäoppimisen laatutyöhön tähdänneet kokeilut

eHOPS laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin apuna (KAO)
Laajennettu työssäoppiminen ja PBL-opetussuunnitelma (LAO)
Esimerkki 3
Esimerkki 4

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username