This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Atot työssäoppien

Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (attoja, ent. yhteisiä opintoja). Attojen tavoitteet on tutkintoalakohtaistettu tutkinnon perusteisiin. Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3. Lukio-opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. 

Koonti ATOT työvaltaisesti

Atot työssäoppien -tiimissä olemme kokeilleet erilaisia malleja toteuttaa opintojaksoja työssäoppien. Tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä, mahdollistaa yksilöllisemmät opintopolut ja tarjota uudenlainen tapa opiskella ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia.

Kokeilut koko ryhmälle

  • esimerkkejä miten attoja on toteutettu työssäoppien koko ryhmälle

Kokeilut yksittäiselle opiskelijalle

  • esimerkkejä miten attoja on toteutettu työssäoppien yksittäiselle opiskelijalle

Linkki RoadShow aineistoon Attojen osalta Atot työssäoppien

Esimerkkejä opintokonaisuuksittain:

Linkkien alle kootaan esimerkkejä ja vinkkejä ideoita siitä, miten attoja on opittu työssäoppien, millaisin, tehtävin, toimeksiannoin jne. Miten niitä on arvioitu ja kuka on arvioinut?

Äidinkieli

 

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

Matematiikka

Fysiikka ja kemia

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

Liikunta

Terveystieto

Taide ja kulttuuri

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa otetaan ajankohtainen yhteiskunnallinen ilmiö/uutinen, jonka ympärille opinnot rakennetaan yli oppiainerajojen.
anonymous   (03.06.2013 12:10)
  Reply

Hei kaikille!
Maskulaisen Tarja, joka viime vuonna oli "sijaisenani" tässä hankkeessa, heitti minulle uuden termin: ilmiöpohjainen oppiminen. Miten tuttu se on teille? Vai onko kyse vain uudesta termistä yli oppiainerajojen menevälle oppimiselle? Minusta me olemme jo toteuttaneet tätä osaksi hankkeessamme.

http://ilmiopohjaisuus.wikispaces.com...

Hyvää kesää! Hanna
HansMoleman   (30.05.2013 09:48)
  Reply

Olen tässä ideoinut yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon pakettia työssäoppimiseen. Paketti painottaa työelämää ja yrittäjyyttä; mukana on lisäksi pieni tehtävä oman talouden suunnittelusta. Laitan sen tänne pakettina, saa käyttää muttei ole pakko :D

Hanna Iisalmesta
HansMoleman   (20.03.2013 13:40)
  Reply

sivukartan voisi jotenkin ryhmitellä esim.
1e Atot työssäoppien
- 1. kokeilut koko ryhmälle
- 2. kokeilut yksittäiselle opiskelijalle,
- 3. esimerkkejä opintokokonaisuuksittain
--äidinkieli
--toinen kotimainen kieli
--jne
- 4. Atto-opettajien työelämäosaamisen lisääminen
Marjat   (16.11.2011 16:16)
  Reply