This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Vieras kieli

Esimerkkejä siitä, miten vierasta kieltä on opittu, ohjattu ja arvioitu työssäoppien

 

Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien

Tavoite tutkinnon perusteiden pohjalta

Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin

Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä

Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia?

Mahdollinen linkki, josta esimerkki löytyy

Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja

Hiusalan pt/parturi-kampaaja

.
 

 

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy suoriutumaan tavanomaisista työelämän vuorovaikutustilanteista eri asiakasryhmien kanssa englannin kielellä. Opiskelijat saivat top:in alussa materiaalipaketin sisältäen alaan liittyvää sanastoa, tekstejä ja tehtäviä. Heidän tuli myös kääntää englanniksi oman kampaamonsa hinnasto, laatia asiakaspalvelutilanne (dialogi) kampaamossa joko todellisen tai kuvitellun tilanteen perusteella sekä kuvailla omia hiuksiaan englanniksi (väri, malli, rakenne). Tehtävät palautettiin ja käytiin läpi viimeisellä tapaamiskerralla. Englannin opettaja ohjeisti ja ohjasi lähitunneilla koululla työssäoppimisen aikana Opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa. Top-jakson lopussa suullinen ja kirjallinen koe. Englannin opettaja arvioi osana opintojaksoa.  

Minna Martikainen, Omnia

Pintakäsittelyn perustutkinto, Keskuspuiston ammattiopisto Pintakäsittelyn englanninkielisten termien oppiminen työssäoppimisen yhteydessä. Opiskelijoiden työssäoppimisjakson aikana englannin atto-opettaja vie työssäoppimispaikalle suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Opiskelijat tekevät suulliset tehtävät paikan päällä ja kirjalliset tehtävät paikan päällä tai myöhemmin omalla ajallaan. Kirjalliset tehtävät palautetaan opettajalle.
Esimerkkejä suullisesta tehtävästä:
a) Opiskelija vastaa työympäristöä ja työtä koskeviin englanninkielisiin kysymyksiin englanniksi. Esim. "Do you use spray equipment to paint the walls?"
b) Opiskelija vastaa työturvallisuutta koskeviin englanninkielisiin kysymyksiin englanniksi. Esim. "Do you wear safety boots?"
Esimerkki kirjallisesta tehtävästä:
a) Opiskelijalle annetaan tietyn pintakäsittelymateriaalin englanninkielinen käyttöohje sekä suomenkielisiä kysymyksiä käyttöohjeen sisällöstä. Opiskelija vastaa kysymyksiin ja palauttaa vastaukset opettajalle. Esim. "Soveltuuko tämä maali ulkoseiniin?"
Tehtäviin liittyvää sanastoa on käyty läpi työssäoppimisjaksoa edeltävillä lähitunneilla koulussa englannin opettajan johdolla. Työssäoppimisjakson aikana englannin opettaja käy työpaikalla antamassa tehtävät ja ohjaamassa niiden suorittamista. Työssäoppimisjakson englannin suoritukset muodostavat osan englannin 2 opintoviikon opintokokonaisuudesta, jonka englannin opettaja arvioi ja antaa arvosanan   Pekka Pakkala, Keskuspuiston ammattiopisto
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username