This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Sisältöalue

Linkki koulutuksen järjestäjän sivulle http://www.sakky.fi

Aloilla ns. ”epävirallisia” työssäoppijoita, jotka eivät jaksa olla koulussa tai heillä on vaikeaa olla ”normaaleissa” työssäoppimispaikoissa. Nämä koetaan erillisratkaisuiksi, joita vähän häpeillään. ”Epäviralliset” työssäoppimispaikat ovat monesti tuettuja työpaikkoja, sukulaisen tai tutun työpaikkoja. Tällaiset järjestelyt vaativat opettajilta erilaista työtä suunnitteluun, valmisteluihin, ohjaukseen, tukeen sekä oppimistehtäviin. Työssäoppimisjaksot ovat tapauksesta riippuen normaalia pidempiä tai eri tavalla jaksotettuja. Kuitenkin nämä eritysjärjestelyt ovat auttaneet opiskelijoita etenemään opinnoissaan ja jopa auttaneet työelämään siirtymistä.

Keskeisimmät toimenpiteet

 • Työelämän kanssa neuvotellaan avoimemmin, jotta asiat etenevät ja yhteistyösujuu
 • ohjausta niin työpaikalla kuin muissakin opinnoissa enemmän kuin tähän asti
 • ohjataan työpaikkaohjaajia antamaan sopivan haastavia oppimistehtäviä
 • opiskelija oppii teorian käytännön kautta
 • kirjalliset ohjeet työssäoppimisjakson tavoitteista
 • uusia oppimistehtäviä työssäoppimispaikoille
 • työpaikkaohjaajien ja opettajien ohjaustaitojen kehittäminen koulutuksen avulla
 • kannustaa työssäoppimispaikkoja sietämään paremmin opiskelijan epäonnistumisia
 • auttaa työssaoppimispaikkoja saamaan lisäarvoa työssäoppijan työpanoksesta
 • opiskelu omalla kotipaikkakunnalla.
 • työllistyminen kotipaikkakunnalla Tahkon alueen yrityksiin
 • keskeyttämisriskin pienentäminen
 • vähentää negatiivistäryhmäytymistä ("joukossa tyhmyys tiivistyy")


Mukana hankkeessa

 • Matkailu-, ravitsemis-, talous- ja elintarvikeala
 • Autoala
 • Metsäala
 • Puutarha- ja maatalousala
 • Sosiaali- ja terveysala

 

Tulokset = mallit

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username