This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

eHOPS laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin apuna (KAO)

Kaavion alla lisätietoja

Oppilaitoksen Primus-opiskelijahallinto-ohjelmaan ja sen www-liittymään Wilmaan on laadittu opiskelijalle eHOPS (= sähköinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). eHOPSiin kirjataan kaikki opiskelun henkilökohtaiset ratkaisut (mm. laajennettu työssäoppiminen), jolloin kaikki osapuolet (opiskelija, ryhmänohjaaja, top-opettaja, muut opettajat, huoltajat) näkevät sovitut asiat.

Työssäoppimista voidaan laajentaa opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi urheiluun, yrittäjyyteen tai johonkin erityisalaan suuntautumisen vuoksi. Laajennus voi perustua myös opiskelijan opiskeluvalmiuksiin, joissa työpainotteinen tai tuettu ja pidennetty top-jakso voi auttaa.

Ryhmänohjaaja ja opiskelija laativat eHOPSin yhdessä heti opiskelun alussa. eHOPSia päivitetään tarvittaessa jatkuvasti Wilmaan, suositusten mukaan ainakin puolivuosittain. Top-jaksojen ohjaavat opettajat voivat tehdä top-jaksoihin liittyviä merkintöjä (määrät, opintokokonaisuudet, poikkeusjärjestelyt)  eHOPSiin milloin tahansa. Merkinnät ovat apuna myös silloin, kun asianosaiset henkilöt mahdollisesti vaihtuvat kesken opiskelun.

Pelkästään top-jaksoon liittyvät käytännön asiat (sopimukset, päiväkirjat)  säilyvät edelleen oppilaitoksen TOP-verkkopalvelussa.  (top.kao.fi)

Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet, Miksi muiden kannattaa ottaa malli käyttöönsä?

  • eHOPS on luettavissa ja päivitettävissä reaaliaikaisesti kaikilla osapuolilla missä tahansa, missä nettiyhteys toimii. Ohimennen sovitut ja vihkon reunaan kirjatut asiat on mahdollista kirjata nopeasti muistiin opiskelijan tietoihin.
  • vältytään päällekkäisiltä kirjauksilta

Mallin uhat ja kehittämishaasteet, Miksi muiden ei kannata ottaa mallia käyttöön tai mitä pitää erityisesti huomioida, jos ottaa?

  • Pelkona on, että oppilaitokseen kertyy useita erilaisia kirjauspaikkoja (opintokortti, osastojen omat kansiot), joihin kirjataan samat asiat moneen kertaan. Uutta toimintatapaa käyttöön otettaessa unohdetaan hylätä vanhat samaan asiaan liittyvät toimintatavat.
  • Tekniset ratkaisut eivät välttämättä aina sovellu kaikkiin niihin toiveisiin, joita järjestelmän laatijat niille asettavat (tulosteet, tietosuoja, käytettävyys).

Lisätietoja leena.happonen@kao.fi

Katso eHOPS aikajana malli KAO 2012

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username