This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Valmentaen huipulle - taitajavalmennus (SASKY / MSKK)

Taitajavalmennus

Mäntän seudun koulutuskeskuksen taitajavalmennuksella tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus kehittää lahjakkuuttaan ja osallistua Taitaja-valmennusohjelmaan huippuammattilaisen valmennuksessa. Valmennusta ovat hyödyntäneet ainakin hiusalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat.

Taitajavalmennuksessa olennaista on suunnitelmallinen harjoittelu perustuen työelämän huippuammattilaisen kanssa yhdessä mietittyyn valmennusohjelmaan.

Valmennus etenee alla olevan prosessikaavion mukaisesti ensimmäisestä vuodesta alkaen kohti toista vuotta aluksi seuraamalla toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden valmennusta sekä aktiivisella harjoittelulla. Valmennuksen aikana opiskelija hioo taitojaan oppilaitoksessa sekä työssäoppimisjaksoilla. Kolmantena vuonna ennen Taitaja-kilpailuun osallistumista opiskelijan valmennus ja harjoittelu ovat intensiivistä huipentuen semifinaaliin ja edelleen jopa finaaliin.

Alla taitajavalmennuksen prosessikuvaus, jossa on kuvattu vuosittainen eteneminen. Lisäksi alla hiusalan perustutkinnon Taitajavalmennuksen toteutuminen vuosina 2010-2012.

Lisätietoja Saara-Leena Kytömäki saara-leena.kytomaki(a)sasky.fi 044 728 8402.

Taitajavalmennuksen prosessikuvaus

Hiusalan perustutkinnon valmennusvuosikello

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username