This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Nopeutetut polut

Kenelle?

 

 • Opiskelijoille, joilla on aiemmin hankittua osaamista
 • Opiskelijoille, joilla on edellytyksiä oppia nopeammassa tahdissa
 • Lahjakkaat opiskelijat, jotka turhautuvat ryhmämuotoisen opetuksen hitaampaan tahtiin
 • Opiskelija, joka muutoinkin tekee alan työtä opintojen ohessa

 

Mitä erityistä?

 

 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla on voitu nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista.
 • Opiskelija voi suorittaa opintoja myös kesällä sekä muina loma-aikoina.

 

Erityiset edut:

 

 • Opiskelijan nopeampi valmistuminen
 • Opiskelija nopeammin työmarkkinoiden käyttöön
 • Nopeampi tapa opiskella tukee lahjakkaiden opiskelijoiden motivaatiota

 

Erityiset haasteet:

 

 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eivät kaikilta osin vielä toteudu optimaalisesti
 • Opettajien ajattelu ja koulutuksen järjestäjien prosessit perustuvat liiaksi opintoviikkoajatteluun osaamisperusteisuuden korostamisen sijaan.
 • Laaja-alaisen ammattitaidon saavuttamisen varmistaminen koetaan osin haasteellisena, kun opintopolkua nopeutetaan.
 • Laskentapäiviin perustuva rahoitusmalli ei kannusta koulutuksen järjestäjää kehittämään nopeutettuja polkuja
 • Myöskään tuloksellisuusmittarissa ei oteta lainkaan huomioon sitä, että osa opiskelijoista suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin.

 

 

Koonti esitys nopeutetusta polusta

Koonti esitys nopeutetusta polusta

 

 

Esimerkkejä nopeutetuista poluista

Sitä saa, mitä tilaa!(Salpaus)

LAKI - laajennettu kiihdytetty (TTS)

Nopeutettu polku ja valinnaisuuden lisääminen (KAM)

Valmistumisen aikaistaminen kesäaikaista työssäoppimista hyödyntäen (KAM)

Tutkinnon suorittamisen monet mahdollisuudet (RKK/LAMO)

Logistiikka-alan nopeutettu polku (Jedu)

Puualan nopeutettu polku (Jedu)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

Esimerkki nopeutetusta polusta (koulutuksen järjestäjä)

         
         

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username