This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Työpaikalle jalkautuva työpaikkaohjaajakoulutus (YA!)

Arbetsplatshandledarutbildning 2 sv. (ute på arbetsplatsen).

 

Utbildningsprogrammet omfattar 4 diskussionstillfällen på arbetsplatsen, vart och ett med olika teman och material. Tidsmässigt infaller utbildningen samtidigt med att årets ettor är ute på sin första IA-period (7.3. 15.4.2011).

Utbildningen är kostnadsfri och tillsammans med utbildaren kommer man överens om en tidtabell och plats som passar bäst ert företag.

 

Följande teman kommer att behandlas på de fyra träffarna:

 

 1. Presentation och grunderna för inlärning i arbetet.
  • Yrkesutbildningen idag.
  • YA! Yrkesakademin i Österbotten och Enheten i Närpes.
  • IA (inlärning i arbetet) Närpes modellen.
  • Tidtabell, blanketter och praktiska arrangemang.
 2. Introduktion av studerande och arbetssäkerhet.
  • Inlärningsskeden på arbetsplatsen.
  • Företagets plan för inlärning i arbetet.
  • Avtal och dokument samt försäkringsfrågor.
  • Arbetsplatsens uppgifter och ansvar samt arbetssäkerhet.
 3. Inlärning och handledning på arbetsplatsen.
  • Handledarens olika roller på arbetsplatsen.
  • Handledning av studerande.
  • Handledarens ansvar och möjligheter att ställa krav.
 4. Examenstillfällen och utvärdering.
  • Ge respons och feedback.
  • Utvärdering och bedömning.
  • Yrkesprov ute på arbetsplatserna.
  • Besök till YA! i Närpes (om så önskas).
  • Avslutning och utdelning av intyg.

 

Ifall att intresse finns hos ert företag så tag kontakt med IA-handledare Bror Jacobson tel. 050-3306064 eller e-post bror.jacobson@yrkesakademin.fi  

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username