This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työssäoppimisen arviointi ja kehittäminen

Työssäoppimisen arviointi ja kehittäminen työelämän näkökulmasta

Arviointiin ja kehittämiseen  liittyy  kaksi  tarkastelukulmaa: 1) Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi ja työelämän tukeminen siinä toiminnassa ja 2) Työssäoppimisprosessin  laadun  arviointi ja kehittäminen.

Opiskelijan arviointia ja siinä keskeisenä olevaa ammattiosaamisen näyttötoimintaa on kehitetty ja kehitetään kansallisesti  omissa hankkeissa.  Asia  yhdistyy  kuitenkin  laajennettuun työssäoppimiseen  siten, että työelämän edustajien konkreettisen tuen tarve on työpaikoilla toteutettavien näyttöjen arviointiosaamisen  vahvistamisessa  - huomioiden myös oppimisenaikaisen arvioinnin merkityksen.

Kun rakennetaan malleja työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, on ensiarvoisen tärkeää että rakennetaan myös palautejärjestelmä, joka tuottaa tietoa sekä oppilaitokselle että työpaikoille, miten työssäoppimisen  rakenteita ja toimintoja   uudistettaessa on  työssä  onnistuttu ja miten sitä pitäisi kehittää. Palautejärjestelmien tulisi olla  mahdollisimman   informatiivisia, helppokäyttöisiä  ja  ajantasaisen tiedon mahdollistavia.

TOPLaajan puitteissa  on   palautejärjestelmiä myös  kehitetty.   Sähköiset verkkopalvelut ovat se areena, johon mitä ilmeisimmin kannattaa  edelleen panostaa. Se mahdollistaa arvioinnin läpinäkyvyyden ja samaa aineistoa voidaan hyödyntää niin oppilaitoksessa  kuin työpaikoillakin.

Sähköisten  palautejärjestelmien  käyttö  ei  riitä  yksinään  toiminnan  kehittämiseen. Työelämän edustajat odottavat jatkuvaa ja säännöllistä tapaamista koulutuksen järjestäjien kanssa. Kerran vuodessa  järjestettävä tilaisuus, jossa  ajankohtaisia  asioita päivitetään  puolin ja toisin.  Tämä yhteistyömuoto  on  myös  työnantajatason  yhteistyötä.  Hanketyön tuloksena tuodaan esille muutamia  yhteistyökonsepteja.

Allaolevista linkeistä löytyy esimerkkejä TOP-verkkopalveluista,  palautelomakkeista ja työpaikkaohjaajille tehdyistä  kyselyistä.

 

Esimekki KAOn palautejärjestelmän hyödyntämisestä

http://www.slideshare.net/hellevitervo/esimerkki-palautejrjestelmst

Omnian TOP-ohjaajille tehty palautelomake

http://www.slideshare.net/hellevitervo/palautelomakkeetomnia

Kyselyn tuloksia työpaikkaohjaajakoulutuksesta ja työssäoppimisesta_LAO_Sote

http://www.slideshare.net/hellevitervo/kysely-typaikkaohjaajille-laosote

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username