This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Toinen kotimainen kieli

Esimerkkejä siitä, miten toista kotimaista kieltä on opittu, ohjattu ja arvioitu työssäoppien


 

Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien Tavoite tutkinnon perusteiden pohjalta Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia? Mahdollinen linkki, josta esimerkki löytyy Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja Kommentteja
Liiketalouden pt Liiketalouden ja hallinnon rutiininomaiset työtehtävät ja arkipäivän tilanteet ruotsin kielellä Tee ruotsin kielen opas oman työpaikkasi työntekijöitä varten. Opas voi koostua tekstistä, kuvista ja/tai äänestä. Oppaaseen tulevat suomeksi ja ruotsiksi:
  • aukioloajat
  • työpaikan tärkeimmät tuotteet ja palvelut
  • esimerkkejä tuotteiden ja/tai palvelujen hinnoista
  • omat työtehtävät
  • keskeiset asiakaspalvelufraasit
Valmiita oppaita voidaan julkaista verkossa, josta niitä voi hyödyntää uusien oppaiden tekemisessä.
Ruotsin opettaja voi ohjeistaa tehtävän lähiopetuksessa, sähköpostitse tai verkossa. Opiskelija voi hyödyntää tehtävässä myös työpaikalla jo olevaa ruotsin kielen osaamista. Ruotsinkielinen tuotos käydään läpi opettajan ohjauksessa. Ruotsin kielen opettaja arvioi keskeisenä osana kurssin tavoitetta.   Ann-Sofia Helttula/
ann-sofia.helttula[at]omnia.fi
Työpaikalla kuvaaminen voi olla kiellettyä.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username