This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Kokista tarjoilijaksi (SASKY/ MSKK)

Opintopolun eteneminen

Kokista tarjoilijaksi

koulutusohjelmaopinnot kokonaan työssäoppien (40 ov)

Tulohaastattelu

 • Hops (Hojks)
 • Osaamisen tunnustaminen
 • Atto-aineet suoritettu

Opiskelijan ja ryhmänohjaajan yhteissuunnittelu  (opo mukana tarvittaessa)

 • Työssäoppimispaikat ja tavoitteet
 • Käynti työssäoppimispaikalla ja top-ohjaaja mukaan suunnitteluun

Toteutus

 • Tutkinnon osittain
 • Oppimistehtävät ohjaavat oppimisprosessia sekä näyttöä kohti
 • Ohjaavan opettajan aktiivisuus ja vierailut työpaikalla (2 x kk)
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen yhteydenpidossa sekä oppimistehtävissä

Valmistuminen

 • Arvioitu opiskeluaika n. 10 kk
 • Useimmiten varma työllistyminen top-paikkaan

Lisätietoja: Saara-Leena Kytömäki saara-leena.kytomaki(a)sasky.fi 044 728 8402

Opintopolku kokista tarjoilijaksi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username