This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Toisin tehden tutkintoon (Omnia)

Sisältöalue

TOISIN TEHDEN TUTKINTOON – LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN POLKU

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen kokemusten pohjalta Omniassa on luotu malleja, opintopolkuja mahdollistamaan yksilölliset valinnat.      

Laajennetun työssäoppimisen polun valintaa tukee mm. opiskelijan oppaaseen kirjatut asiat:

 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko opiskelun ajan.
 • HOPS perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja niiden arviointiin.

Opiskelija valitsee yksilöllisesti

 • sisällöt (tutkinnonosat)
 • menetelmät
 • oppimisympäristöt
 • Työssäoppimisen laajuus sovitaan tutkinnoittain ja opiskelijakohtaisesti, vähintään 20 ov, mutta työssäoppimista voi olla lähes koko tutkinto.

Laajennettuun työssäoppimiseen sisältyy

 • ammatillisia opintoja
 • vapaasti valittavia opintoja
 • ammattitaitoa täydentäviä opintoja (ATTO)

Miten ja kuka laajennetun työssäoppimisen polulle pääsee?

 • Yksilöllisistä poluista kerrotaan opintojen alussa HOPS –suunnittelun yhteydessä (oma toive ja valinta)
 • Opettajat ja ryhmänohjaajat tunnistavat opiskelijat, joille käytännönläheisempi opiskelu sopii parhaiten ja ehdottavat laajennettua työssäoppimista
 • Opiskelija itse tai huoltaja ehdottaa laajempaa työssäoppimista, johon integroidaan myös atto-opintoja (kun on tunnistettu oppimistyyli, jota tekemällä oppiminen tukee parhaiten)
 • Työssäoppimispaikka tarjoaa pitemmän topjakson (työelämän tarpeet, mahdollisuus työllistymiseen valmistumisen jälkeen)
 • Eronnut tai keskeyttänyt opiskelija voi palata suorittamaan tutkintoa työpaikalta käsin

Eri osapuolten rooli laajennetussa työssäoppimisessa

OPISKELIJA- OPPILAITOS- TYÖPAIKKA

 • suunnittelu yhteistyössä työssäoppimispaikan kanssa                                                                                    
 • ohjausta antavat opettaja ja työpaikkaohjaaja
 • arviointiin osallistuvat opettaja ja työpaikkaohjaaja (oppimisen arviointi, osaamisen arviointi ,(ammattiosaamisen näytöt työpaikalla)
 • tukipalvelut (opintojen ohjaus ym.)

Opiskelija saa ohjausta opettajalta sekä työpaikalla käyntien yhteydessä että mobiilisti verkossa, jossa tapahtuu yhteisöllistä tiedonrakentamista ja myös vertaistukea.

Työpaikkaohjaaja antaa palautetta ja ohjaa opiskelijaa työtehtävissä.

Miten laajennettu työssäoppimisen hyödyttää eri osapuolia?

Opiskelija:

 • työelämävalmiudet kehittyvät
 • verkostoja muodostuu jo opiskeluaikana
 • työllistyminen helpottuu

Työpaikka:

 • rekrytointi helpottuu, kun opiskelija näyttänyt osaamisensa ja oppimisvalmiutensa jo työssäoppimisen aikana
 • saa valmiiksi perehdytettyjä työntekijöitä
 • syventynyt yhteistyö koulutuksen kanssa mahdollistaa jatkuvuuden työssäoppijoiden saamisessa
 • mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöihin (paikallisuus)

Koulutuksenjärjestäjä:

 • tuloksellisuus paranee (valmistuminen, läpimenoaika, työllistyminen)
 • opettajien työelämän tuntemus ja työelämäyhteydet paranevat

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username