This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Oppisopimus 2+1-malli (TTS)

2+1-malli

2+1-malli tarkoittaa sitä, että opinnoista kaksi ensimmäistä vuotta suoritetaan opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa (oppilaitoksessa) ja viimeinen vuosi oppisopimuksella.

Tarve malliin ilmeni, kun opiskelijoita alkoi viimeisen vuoden aikana siirtyä työelämään ja näin opinnot uhkasivat jäädä kesken. Etenkään logistiikka-alalla ei toiminut laajennettu kiihdytetty LAKI-malli, koska korttisäädösten vuoksi opintoaikataulua ei voitu kiihdyttää.

Opiskelija itse etsii oppisopimukseen soveltuvan työpaikan. Koska siirtyy eri rahoitusmuodon koulutukseen, eroaa opetussuunnitelmaperusteisesta koulutuksesta ja viimeiselle vuodelle laaditaan oppisopimus. Saa valmistuttuaan samat todistukset (päättötodistus, näyttötodistus ja opintosuoriteote) kuin luokkatoverinsa normaalia reittiä suorittaneina.

On huomattu, että oppisopimukseen lähtevät nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta kuin aikuisopiskelijat. Nuoret tarvitsevat ohjausta sekä työelämän pelisääntöjen että opinto-ohjelman noudattamisen kanssa.  Kouluttajien / oppisopimuskoordinaattorin aikaa kuluu runsaasti esim opinnäytetyön ohjauksessa, rästiin jääneiden suoritusten selvittämisessä. 2+1-malli soveltuu siis kypsälle nuorelle, jolla on jo valmiudet työelämään ja vastuuntunto omasta oppimisesta. 

 

Yhteystiedot:

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke oppisopimuskoordinaattori Annikka Myrsky annikka.myrsky(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username