This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Muut yksilölliset opintopolut

Kenelle?

 

 • Kaikille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille
 • Opiskelijalle, joka ei motivoidu tai kykene keskittymään ryhmämuotoisessa opetuksessa
 • Opiskelijalle, joka on käytäntöorientoitunut, niin sanottu tekijä
 • Ulkomailla opiskeleville

Mitä erityistä?

 

 • Opetussuunnitelman mukainen opiskelu 120 opintoviikkoa 3 vuodessa, jolloin työssäoppimista on joustavasti opiskelijan aiemman osaamisen ja yksilöllisten tavoitteiden tai taipumusten perusteella 20–80 opintoviikkoa.
 • Opiskelu tapahtuu samassa aikataulussa kuin muullakin ryhmällä, mutta opiskelijalla on yksilöllisen suunnitelman mukaan suunniteltu minimimäärää enemmän työssäoppimista.
 • Jokaiselle ryhmän opiskelijalle on voitu laatia henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma, jolloin ryhmän kullakin opiskelijalla on vaihtelevasti oma määrä työssäoppimista.

Erityiset edut:

 

 • Lisää opiskelijan valinnaisuutta
 • Mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle laajemman valinnaisuuden tarjoamisen esimerkiksi sellaisissa perustutkinnoissa, joissa se pienillä opiskelijaryhmillä muutoin olisi mahdotonta. Esimerkiksi luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, jossa kaikille valinnaisia tutkinnon osia tutkinnon perusteissa on 40 .
 • Lisää opiskelijan motivaatiota
 • Voi ehkäistä opintojen keskeyttämistä
 • Työelämä oppimisympäristönä nähdään mahdollisuutena opiskelijoille, jotka eivät sopeudu luokkamuotoiseen opetukseen (opetus joko liian hidasta tai opiskelijalla itsellään vaikeus seurata luento-opetusta).

 

Erityiset haasteet:

 

 • Laajennetun työssäoppimisen ja yksilöllisten polkujen yleiset haasteet
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username