This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Taide ja kulttuuri

Sisältöalue

Esimerkkejä, miten taidetta ja kulttuuria on opittu, ohjattu ja arvioitu työssäoppien.


 

Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien

Tavoite

Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin

Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä

Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia?

Mahdollinen linkki, josta esimerkki löytyy

Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja

Kommentteja

Sosiaali ja terveysalan pt / lähihoitaja

Taide ja kulttuuri: Valinnainen lisäosa: Taide työvälineenä

sekä

Ilmaisua ja draamaa - opintojaksot

Tavoitteena: Ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen...

Opiskelijat olivat noin 6h / opintojakso päiväkodissa. Yhteensä 5 Aton yhteistoteutuksena oiskelijat olivat yhden viikon päiväkodissa opiskellen attoja.

Tehtävänä oli havainnoida millainen rooli taiteella ja kulttuurilla on päiväkodin toiminnassa ( tuokiot, materiaalit, kuvat, leikit, roolileikit, vierailukäynnit) . Opiskelija kirjasi havaintoja viikon ajalta ja esitteli ne koulussa ryhmälle.

Taide ja kulttuurin opettaja ohjeisti lähitunneilla ja oli yhteydessä opiskelijaan viikon aikana puhelimitse.  Tehtävä oli moodlessa.

 

Työssäoppimisen ohjaaja ja ohjaava opettaja tukivat tarvittaessa

Taide ja kulttuurin opettaja arvioi osana opintojaksoa  

Marja Typpi

Helena Kilvensalmi

Omnia

 
Ravintolakokit ja -tarjoilijat Tavoitteena suorittaa puolet taiteen ja kulttuurin sekä äidinkielen 2. kurssista       Esimerkki löytyy äidinkieli-taulukosta    
Luonto- ja ympäristöala, porotalous (SAKK) Taide ja kulttuuri -kurssin suorittaminen. Kyseessä yksittäinen opiskelija, jolla kurssi jäänyt käymättä. Alussa tapaaminen kasvokkain. Myöhemmässä yhteydenpidossa käytettiin enimmäkseen sähköpostia. Opiskelija teki annettuja tehtäviä omaan tahtiinsa ja palautti ne sähköpostitse. Kirjallisten tehtävien lisäksi "taideteos"-tehtävä, johon hyödynsi porotöissä ottamiaan valokuvia. Opiskelija myös raportoi omia taide- ja kulttuuriharrastuksiaan ja pohti niiden merkitystä itselleen. Atto-opettaja ohjasi. Atto-opettaja arvioi.   Kaisa Feodoroff, Saamelaisalueen koulutuskeskus  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username