This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kauppa opiskelijan työsalina (LAO)

KAUPPA TYÖSALINA

Tutkinto Liiketalouden perustutkinto

"Kauppa työsalina" -mallissa  työssäoppiminen laajenee määrällisesti 22 opintoviikosta  38 opintoviikkoon, riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintopolusta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintopolku, missä sovitaan suoritettavista tutkinnon osista ja oppimisympäristöistä (työssäoppimispaikka tai opiskelu oppilaitoksessa). Mallia on pilotoitu kaksivuotisen polun kulkijoilla toisen opiskeluvuoden aikana sekä erityisen tuen tarpeessa olevilla opiskelijoilla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Opiskelijan ohjausprosessi  on kuvattu liitteenä olevassa  laajennetun työssäoppimisen prosessikaaviossa. Kaaviossa on kuvaus opiskelijan, Lapin ammattiopiston henkilöstön sekä muiden toimijoiden prosesseista ja tehtävistä.

Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet

Malli mahdollistaa opiskelijalle optimaalisen opintojen henkilökohtaistamisen ja räätälöinnin.  Sitä voidaan käyttää opintopolun rakentamiseen yhtä hyvin koko opiskelijaryhmälle tai yksittäisille opiskelijoille huomioiden nopeasti etenevät ja erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat. Opiskelijan opintopolusta riippuen voidaan työelämässä suorittaa joko yksi tai useampia tutkinnon osia.

Malli jää Lapin ammattiopistossa pysyvään käyttöön.

Mallin uhat ja kehittämishaasteet

Opiskelijoiden sitouttaminen  - työssäoppiminen koetaan usein raskaampana kuin koulussa opiskeleminen

Työpaikkaohjaajien sitouttaminen - ajankäyttö ohjaamiseen, perehtyneisyys asiaan, vaihtuvat työpaikkaohjaajat

Työnantajat suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti, mutta useamman tutkinnon osan suorittaminen samassa työpaikassa voi olla joissain tapauksissa haasteellista  (kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset  täyttäviä työtehtäviä ei ole tai opiskelija ei pääse tekemään niitä )

Yhteystiedot  Marjatta Nerg;  marjatta.nerg (at) lao.fi ja Helena Rautakorpi helena.rautakorpi (at) lao.fi

 
Avaa kuva "open publication" ja zoomaa isommaksi.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@NinaEskola Tuo tapa näyttää toimivan ihan hyvin. Hanna laittoi kuitenkin kysymyksen tuosta issuun upotuksesta eteenpäin. - Toni -
toni toni   (16.11.2011 12:52)
  Reply

Entä, miten liitetiedoston saisi upotettua tekstin keskelle eikä omaksi laatikokseen?
NinaEskola NinaEskola   (15.11.2011 15:26)
  Reply

Nyt kun päivitin upotuksen uudelleen, tuli kuva pienempänä ja kuvan alle teksti open publication josta kuva aukeaa....
NinaEskola NinaEskola   (15.11.2011 15:09)
  Reply

Moi! Yritin upottaa issuuhun lataamaani posteria embed koodin avulla sivulle, mutta jostain syystä laajempi kuva ei avaudu, vaikka kuinka painaisi expand -nappia. Löytyyköhän tähän asetuksista joku jippo. Alla sama tiedosto tuotuna issuun linkin kautta, mutta siinä taas zoomaus pienimpiin osiin ei riitä kuten alkuperäisessä tiedostossa osoitteessa http://issuu.com/ninaeskola/docs/kaup... Kuka keksisi ratkaisun? -Nina-
NinaEskola NinaEskola   (15.11.2011 15:03)
  Reply