This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ohjauksen prosessi LAVA-LATU-LAKI-mallissa (TTS)

Lyhyt kuvaus mallista

Missä vaiheessa laajennus tapahtuu?

Kenelle (koko ryhmä, yksittäinen opiskelija, valintaperuste

Kuka ohjaa, kuinka usein, miten eroaa tavallisesta työssäoppimisesta

Millä välinen, miten ohjataan? (käynnit, yksilö- ryhmäohjaus, verkko-ohjaus, jne

Oppimispäivä-kirjat/ portfoliot. verkossa vai paperilla

Mitä muuta??

LAVA-LATU-LAKI-malli

Toisen tai kolmannen vuoden aikana.

Kaikille on mahdollisuus laajennettuun työssäoppimiseen

Vastuukouluttaja / ammattiopettaja, työpaikkaohjaaja, opiskeluhuolto: nuorten opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhuolto. Tarvittaessa myös työssäoppimisen  valmentaja.

Kasvokkain, puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostein + oppimispäiväkirjojen /työraporttien avulla.

Oppimispäiväkirjassa / työraportissa
opiskelija kuvaa joka päivän kohdalle lyhyesti mitä on tehnyt työssäoppimisessa.

Työssäoppimisessa on lisätty ohjauksen määrää verrattuna normaaliin työssäoppimiseen.

 

Työssäoppimisen valmentaja toimii opiskelijan sparraajana, neuvojana, ohjaajana.  Hän toimii myös linkkinä muihin opettajiin ja opiskeluhuoltoon.  Työelämän tukena ohjaaja olisi helposti lähestyttävä ja useammin paikalla kuin ammatinopettaja. Työssäoppimisen valmentaja seuraa ja vähän avustaakin työssäoppimispaikalla, rohkaisee hakemaan kesätyöpaikkoja työssäoppimispaikoista jne.

Laajennettu työssäoppiminen TTS:ssä

 

Yhteystiedot:

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username