This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Opettajan tehtäviä työelämäjaksolla (Winnova)

Opettajan tehtäviä työelämäjaksolla

Opettajien työelämäjaksoja varten on tehty suunnitelmia ja laadittu tehtäväluettelo. Tehtäväluettelossa on muutamia pääkohtia joita opettaja yhdessä työpaikkaohjaajien ja yrityksen edustajien kanssa selvittää.

           Yritykseen tutustuminen, miten yrityksessä on järjestetty seuraavat asiat:

 • yrityksen tuotteet, mitä tehdään
 • suunnittelu,
 • tuotannonsuunnittelu,
 • materiaalin kulku
 • tuotantomenetelmät
 • koneet ja laitteet
 • tarkastukset
 • henkilöstökoulutus
 • työturvallisuus
 • koulutus

 

           Näyttöjen suunnittelua

 • haastatellaan työnjohtajia ja kerrotaan mistä on kysymys:
 • voi olla myös osanäyttöjä
 • listataan näyttökohteita

 

           Tiedotus, uudet tutkintojen perusteet (OPS)

 • KOME-alan tutkintojen perusteet ja ops
 • laivanrakentajan tutkintojen perusteet

 

         Työpaikkaohjaajakoulutus

 • Malleja ja mahdollisuuksia
 • Päivitykset aikaisemmin koulutetuille

 

          Opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen tavoitteet

 • Selvitetään tutkintojen perusteita

 

          Työssäoppimisjaksojen arviointi


 • Näytöt
 • muu arviointi

 

          Verkko-oppimismateriaalin suunnittelua ja keräämistä

 • valokuvausta (huom! selvitettävä valokuvaus lupa)
 • videointia (myös lupa)
 • piirustuksia
 • muuta materiaalia jos on mahdollista saada.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username