This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Hyria koulutus

HYRIA mukana laajennetussa työssäoppimisessa vuodesta 2008 alkaen

HYRIA mukana laajennetussa työssäoppimisessa vuodesta 2008 alkaen                       

http//www.hyria.fi/projektit/lato

     

Hyriassa on kehitetty ja kokeiltu yksilöllisiä työvaltaisia opiskelupolkuja, joita on mahdollistettu kaikille Hyrian nuorille opiskelijoille, Riihimäen ja Hyvinkään Hyrian yksiköissä. Kokeilun tuloksena on laajennetun työssäoppimisen malli, joka tulee toimimaan oppilaitoksessamme myös hankkeen päätyttyä.

Hyriassa laajennetuun työssäoppimiseen on käytännössä voinut hakeutua ja siitä on ollut opintojen etenemisen kannalta hyötyä opiskelijoilla

 • joille tavanomainen luokkamuotoinen opiskelu on eri syistä haastavaa
 • joilla on tavoitteena edetä ryhmäänsä nopeammin opinnoissaan

Laajennetuilla työssäoppimisen jaksoilla hankkeen aikana opiskelleet opiskelijat ovat olleet ”tyypiltään”

 • hitaasti etenevä opiskelija, jolla on usein ollut myös jotain oppimisen- tai muuta haastetta elämässään
 • opiskelija, joka on työvaltainen oppija
 • opintojen pariin palaava opiskelija, opinnot jääneet jossain vaiheessa kesken
 • opiskelija, jolla on opiskeluaika eri syistä pitkittynyt
 • opiskelija, joka haluaa ja pystyy etenemään opinnoissaan muuta ryhmää nopeammin

Hyriassa toimi hankkeen aikana laajennetun työssäoppimisen ammatillisten ja atto-opettajien tiimi, joka suunnitteli ja kehitti Hyrian mallia. Tavoitteena oli pysyvä laajennetun työssäoppimisen malli Hyrian opiskelijoille sekä sitä kautta entistä joustavammat työssäoppimisen käytänteet ja työpaikkaohjauksen tehostuminen.
  
Ammattitaitoa tukevien ja täydentävien opintojen (atto) työvaltaistamisessa laajennetun työssäoppimisen opiskelijoille kokeiltiin opiskelijoiden keskeneräisten atto-opintojen suorittamista työvaltaisilla menetelmillä. Atto-opintojen viimeinen jakso sijoittuu Hyriassa useimmilla opiskelualoilla viimeiselle, kolmannelle opiskeluvuodelle. Näiden atto-opintojen työvaltaistamista alettiin suunnitella hankkeen aikana niin, että opinnoissaan nopeammin etenevät laajennetun työssäoppimisen opiskelijat voisivat nuo opinnot suorittaa työssäoppien.

Hankkeen aikana kaikkien kokeiluun osallistuneiden alojen opiskelijat, opettajat, koulutuspäälliköt, opot ja kuraattorit sekä Hyrian ylempi johto olivat tyytyväisiä tuloksiin ja yhteisesti todettiin että laajennetun työssääoppimisen kokeilut ovat olleet tarpeellisia ja monessa mielessä hyödyllisiä.

 • Kokeilussa mukana olleet opiskelijat ovat henkilökohtaisen oman polun mahdollistumisen kautta jatkaneet opintojaan, valmistuneet ja pääsääntöisesti myös työllistyneet. Hankkeessa on ollut vuosittain keskimäärin 35 opiskelijaa. Työssäoppimisen pidentyminen on ollut yksilöllistä – yhdestä jaksosta koko lukuvuoden pituisiin jaksoihin.
 • Ammatillisen ja ATTO-opettajan työ on monipuolistunut, hanke on tarjonnut mahdollisuuden ja resurssit erilaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen, tämä on rikastuttanut työtä ja tuonut siihen myös uusia haasteita.
 • Työyksiköissä, joissa laajennetun työssäoppimisen suorituksia on tehty, on koettu pitkät työssäoppimisen jaksot mielekkäiksi, opiskelija todella oppii työn tekemisen monipuolisemmin ja varmemmin kuin normaaleissa työssäoppimisen aikatauluissa. Työyksiköt ovat usein myös palkanneet juuri tämän opiskelijan kesätyöhön jo opiskelun aikana sekä töihin opintojen päätyttyä. Myös yhteistyö opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä on lujittunut pitkien ohjausjaksojen aikana.
 • Koulutuksen järjestäjän, Hyria koulutus Oy:n, hyöty hankkeesta on myös taloudellinen, muuten opinnoista ehkä pois putoavien opiskelijoiden jäätyä opiskelemaan tämän yksilöllisen opintopolun mahdollistamana.

 

http://www.slideshare.net/TopLaaja/hyria-ohjaus-laajennettuun-tyssoppimiseen

 

http://www.slideshare.net/TopLaaja/hyrian-opiskelijoiden-tarinoita-13336369


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username