This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Laajennettu työssäoppiminen sosiaalisen median tuella

Some/TVT WinNovan Painoviestinnän ja Laivanrakennuksen työssäoppimisessa

Tästä WinNovan koulutuksenjärjestäjäkohtaiselle sivulle

Painoviestintä

 

Mikä mallissa laajenee:  

 • Työssäoppimisen määrä ja opiskelijan valinnaiset mahdollisuudet. 
 • Määrä laajenee 20 opintoviikosta vähintään 40 opintoviikkoon.

Missä vaiheessa työssäoppimisen toteutetaan:

WinNovassa käytössä 5-jaksojärjestelmä - 8 ov/jakso

 • 2. vuonna syksyllä 2 jaksoa (16 ov)
 • 3. vuonna kevätpuolella 3 jaksoa (24 ov)

Mitä tehdään, milloin:

Graafisen alan työnantajat ovat toivoneet että opiskelijoille muodostuisi vahva alan perustietous ennen työssäoppimista, siksi ensimmäisen vuoden aikana ei pääsääntöisesti ole työssäoppimisjaksoa. Poikkeuksen muodostavat opiskelijat, joilla on aikaisempia toisen asteen opintoja takana. Näillä työssäoppimisjakso on muun ryhmän atto-jaksojen aikana ja tämä lyhentää opiskeluaikaa.

Ensimmäinen, toisen vuoden työssäoppimisjakso perehdyttää aluksi työelämän sääntöihin ja sitten melko nopeasti alan perustehtäviin.

Kolmannen vuoden työssäoppimisjakson opinnot ovat enemmän suuntautuneita opiskelijan mielenkiinnon mukaan ja sisältävät vähintään kaksi melko laaja-alaista ammattiosaamisen näyttöä. Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti yrityksissä mutta myös oppilaitoksella suoritettava näyttö on mahdollinen. 

Ohjaus:

Ohjaava opettaja/opettajat käyvät työssäoppimispaikoilla vähintää kolme kertaa työssäoppimisjakson aikana.

Lisäksi työssäoppijoita ohjataan sosiaalisen median avulla tällä hetkellä seuraavasti: 

 • Apuna työssäoppijoilla oppilaitokselta iPad-tablettitietokoneet, joissa verkkoyhteys.
 • Työssäoppijat täyttävät Google-kalenteriin päivittäistä työssäoppimisen päiväkirjaa - tämä näkyy opettajalle yhdessä näkymässä
 • Opettaja päivittää Google-dokumentteihin työssäoppimiseen liittyviä ohjeistuksia, kuten jakson tavoitteita, ao-näyttöohjeistuksia, työpaikkaohjaajan ohjeita ja turvallisuusohjeita.
 • Vuorovaikutuksessa on käytössä Facebook-ryhmä, joka toimii koko ryhmän ilmoitustauluna sekä sähköpostin vaihtoehtona henkilökohtaisten viestien kautta. Lisäksi työssäoppijat kirjoittavat viikoittain tiivistelmän viikon kuulumisista, mitä ovat tehneet ja oppineet. Facebookissa annetaan ryhmälle myös joko yksilöllisesti tai yhteisöllisesti suoritettavia tehtäviä. Ohjaavat opettajat kommentoivat tekstejä harkintansa mukaan joko avoimesti kaikille tai suoraan yksittäiselle opiskelijalle. 
 • Kaikki sosiaalisen median sovellukset ovat avoinna myös työpaikoille ja työpaikkaohjaajille.
 • Kaikessa vuorovaikutuksessa pyritään mahdollisimman laajaan avoimuuteen.
 • Tavoitteena sosiaalisen median työkalujen käytössä on työssäoppimisen "normaalin" ohjauksen lisäksi antaa opiskelijoille mahdollisimman paljon valmuksia toimia yhteisöllisesti, luoda ammatillista verkostoa joka hyödyttää sekä opiskelijoita tulevaisuuden työntekijöinä että yrityksiä tietotaidon saatavuudessa.
 • Jatkossa panostetaan lisäksi kyvyt.fi-portfolioverkkopalvelun käyttöönottoon, jonne kerättävät tuotokset ja tiedot jäävät opiskelijan käyttöön myös koulutuksen jälkeen hyödynnettäviksi. 

 

Yhteystiedot:

Toni Vesterinen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

puhelin: 044 455 8001

email: toni.vesterinen@winnova.fi

 

Siitä linkit some"kippoon" sekä ohjaukseen että välineisiin

Toplaaja WinNovan painoviestinnässä

Some/TVT WinNovan Painoviestinnän ja Laivanrakennuksen työssäoppimisessa

Laivanrakennus

Ari, tähän tiivis kuvaus mallista

 

Mikä mallissa laajenee:  

Missä vaiheessa työssäoppimisen toteutetaan:

Mitä tehdään, milloin:

Ohjaus:

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username