This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Pedagogista vahvuutta työssäoppimisen ohjaamiseen LAO/SoTe

Kuvaus koulutuksesta

Tavoite

  • Työpaikkaohjaajat saavat valmiuksia ohjata opiskelijoita  ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) lähtökohdista, jossa opiskelijan oppimisen prosessi etenee samanaikaisesti oppilaitoksessa ja työssä oppimalla, ja jonka jäsentäjänä toimivat työelämänkäytänteistä nousevat oppimisen käynnistäjät.
  • Varmistaa työssäoppimisen  laatu ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien ja  opettajien kanssa. 

Sisältö

Opetushallituksen  2 ov:n Työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteiden mukainen sisältö

  • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja palautteen antaminen työssäoppimisessa - ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikka
  • Oppimisen ja osaamisen arviointi

Toteutus                       

Toteutetaan siten, että työpaikkaohjaajat saavat henkilökohtaisen kokemuksen PBL- mukaisesta opiskelusta. Kolme 4 tunnin lähijaksoa 2 viikon välein joko oppilaitoksessa tai työpaikalla ja oppimistehtävien tekeminen välityöskentelynä.

Pienryhmätyöskentely, oppimistehtävän laatiminen, tiedon hankinta ja sen konstruointi seuraavalla lähijaksolla pienryhmässä.

Seuraavan linkin takaa löydät esimerkin  yhden lähijakson lähtökohtana toimineesta ongelmasta, siitä muodostuneesta aivoriihestä ja  oppimistehtävästä sekä tiedonhankinnan yhteenvedosta.

http://www.slideshare.net/hellevitervo/ongelma-aivoriihi-oppimistehtv-ja-yhteenveto

Kevääseen 2012 mennessä olemme kouluttaneet yhteensä 164 työpaikkaohjaajaa tämän koulutusohjelman mukaisesti.

 

Työpaikkaohjaajien  kokemuksia koulutuksesta        

  • kaikista suurin etu oli oppia ymmärtämään pbl:n mukaisen opiskelun toimintatapoja
  • koulutukset ovat hyviä, koska käytäntö oli niin lähellä, siinä opettamisessa sai kokea opiskelijana olemista
  • tieto siitä, miten minun pitää ohjata opiskelijaa uudella tavalla
  • koulutuksen jälkeen ymmärtää paremmin opiskelijan oppimisen tavoitteita ja osaa nuorta ohjata ongelmaperusteisessa oppimisessa

 Lisätietoja:  RKKY/Lapin ammattiopisto/ lehtori Anna-Leena Heikkilä  anna-leena.heikkila at lao.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username