This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

http://www.ysao.fi/Suomeksi.iw3

Lyhyt  kuvaus laajennetun työssäoppimisen kokeilusta kokonaisuutena

Tavoitteet

Ylä-Savon ammattiopistossa laajennetun työssäoppimisen tavoitteena oli löytää opiskelijoille joustavia opintopolkuja, lisätä opiskelumotivaatiota, saada opiskelijoita valmistumaan määräajassa tai jopa nopeammin sekä vähentää opintojen keskeyttämistä.

Toteutus:

Hankkeessa olivat mukana metalliala, elintarvikeala ja hotelli-, ravintola- ja cateringala.

Hanketta toteutettiin metalli- ja elintarvikealalla alalla ns. yrityspolkuina. Kaikilla aloilla työssäoppimisen määrää lisättiin. Hotelli-, ravintola ja cateringalalla työssäoppimisen määrää lisättiin koko ryhmälle ja myös opiskelijakohtaisesti. Nopeammin edistyville ja myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tehtiin henkilökohtaisia opiskelupolkuja. Atto-aineita on myös integroitu työssäoppimisen yhteyteen, mutta tämä vaatii vielä jatkokehittelyä ja asian syvempää sisäistämistä.

Tulokset:

Tuloksena saatiin syntymään kuvaus erilaista opintopoluista (posteri).

Hankkeessa on myös saatu tehtyä HOPS-pohja Wilma-opiskelijahallinto-ohjelmaa. Siihen voidaan dokumentoida opiskelijan suunnitelma ja toteutuneet opintoviikot.

Opiskelun suorittaminen määräajassa parani.

Osa opiskelijoista suoritti opinnot lyhemmässä ajassa kuin lukusuunnitelma edellytti.

 

OSAAJAKSI OMALLA AIKATAULULLA -OPINTOPOLUT

NORMI

Opetussuunnitelman mukainen opiskelu 120 ov/3v, jolloin työssäoppimista on vähintään 20 ov tai yksilöllisesti jopa 80 ov.

NOPSA

Opiskelija suorittaa opintoja myös kesällä sekä muina loma-aikoina. Hän opiskelee nopeammin, antaa näytöt ja valmistuu aikaisemmin, jolloin työssäoppimista on 40–80 ov.

YRITYSPOLKU

Oppiminen tapahtuu integroidussa oppimisympäristössä yrityksessä jolloin työssäoppimista on 30–80 ov. Tämä perustuu koulutusyhteistyösopimuksiin ja molemmin puoleiseen sitoutumiseen. Yrityspolkuun voi sisällyttää NY-yrittäjänä toimimista oppilaitosympäristössä.

AJAN KANSSA

Opintoja voidaan mukauttaa opiskelijan tarpeen mukaan, jos opiskelijalla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai uravalintaongelmia. Tällä polulla on myös mahdollista jatkaa kesken jääneitä opintoja. Työssäoppimista on 20–80 ov.

MAHIS-POLKU

Opiskelija suorittaa kaksoistutkinnon esim. lukion sekä ammatillisen tutkinnon tai kaksi ammatillista tutkintoa yhtä aikaa, jolloin työssäoppimista on 20–60 ov.

Osaajaksi omalla aikataululla

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username