This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opiskelijoiden työssäoppimisen laajentaminen yksilöllisesti

Sisältöalue

TALENT,  erilainen opintopolku

    Opintojen suorittaminen työpaikalla

    Liikkeelle 3. vuoden ammatillisista opinnoista     

    2 --- 3 opiskelijaa / opintovuosi

    Toteutus,  3. opiskeluvuosi

               Jakso 1                              Koululla

               Jakso 2                              Työpaikalla

               Jakso 3 ( Atto-aineet )    Koululla

               Jakso 4                              Työpaikalla

               Jakso 5                              Työpaikalla

>>>  Mahdollisuus laajentaa kokeilua koskemaan   2. vuoden opintoja ja myös ATTO-aineita

>>>  Nopeampi valmistumisaikataulu

>>>  Valmiimpia opiskelijoita työelämään

 

Talent- erilainen opintopolku:

Talent- erilainen opintopolku:

"Talent- erilainen opintopolku" Virallinen nimi: "OPH:n laajennetun työssäoppimisen kokeilu, Integroidut oppimisympäristöt" Avustuksen käyttöaika on alkanut 4.10.2010 ja se päättyy 31.5.2012.

Yhteystiedot: Esa Ojaniittu esa.ojaniittu@sasky.fi

Lyhyt esittely hankkeesta
● Ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen työpaikalla
● Suunnattu yksittäisille opiskelijoille
● Alkuvaiheessa liikkeelle 3. vuoden ammatillisista opinnoista
● Jatkossa mahdollisuus laajentaa kokeilua 2. vuoden opintoihin ja myös ATTO-aineisiin

Hankkeen tavoitteet:
● Uudenlaisen oppilaitoksen ja työpaikan välisen integroidun oppimisympäristön luominen
● Yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen huomioiden erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja henkilökohtaisemman oppimisen mahdollistaminen
● Yritysten kilpailukyvyn ylläpitäminen opiskelijoiden parempien työelämävalmiuksien avulla
● Oppilaitoksen ja yritysten välisten työelämäyhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen

Keskeisimmät toimenpiteet
● Työssäoppimisen laajentaminen 20 opintoviikosta 36 opintoviikkoon
● Talent-opintopolulle hakeutuvien opiskelijoiden valinta haastattelujen ja aikaisemman opintomenestyksen mukaan
● Opinto-ohjelman laadinta yhteistyössä työpaikan kanssa
● Opintojen etenemisen seuraaminen yhdessä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan toimesta

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username