This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opettajan kokemuksia työelämäjaksolta (YSAO ja KAM)

Opettaja työpaikalla

Opettajan työelämäosaamisen vahvistaminen/ YSAO/Unto Kauppinen

Opettaja hakeutuu työssäoppimispaikkaan, jossa työtehtävät käsittävät hänen koulussa opettamiaan keskeisiä sisältöjä. Opettajan työssäoppimisen tulee tapahtua nimenomaan niissä työtehtävissä, ja joihin opiskelija itsekin menee to-jaksolla tai koulusta valmistumisensa jälkeen.

Toivottavaa on että to-paikan tulisi olla yrityksessä jonka kanssa yhteistyötä tehdään jatkuvasti oppilaiden työssäoppimisen merkeissä.

Toteuttamistavan hyvät puolet:

Opettaja näkee ikään kuin oppilaan silmin mihin asioihin hänen tulee kiinnittää huomio opetuksessaan ja ohjatessaan oppilasta työssäoppimaan.

Opettaja oppii ko. tuotannonalalla käytettävien nykyaikaisten koneiden- ja työvälineiden käytön, menetelmät ja työskentelyn niiden parissa. Tämän tiedon hän luonnollisesti siirtää myöhemmin oppilailleen.

Opettajan näkemys em. asioista nykyaikaistuu, päivittyy.

Toteuttamistavan huonot puolet:

Työssäoppimisen tapahtuessa oman paikkakunnan yrityksessä laajempi näkemys jää puuttumaan. Mikäli työssäoppiminen tapahtuu ulkopaikkakunnalla tai peräti ulkomailla silloin opettaja voisi tuoda mukanaan uusia ideoita, näkökulmia sekä koulumaailmaan että työelämään.
Mielestäni opettajien työelämäyhteyksiä tulisi lisätä. Sen tulisi myös olla säännöllistä. Eräs toteuttamistapa voisi olla sen liittäminen opettajien viiden päivän koulutuksen yhteyteen.


 

 

Kokemuksia opettajien työelämäjaksoista Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä /KAM/Tomi Huovari

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä on toteutettu erilaisten, ns. KYKY- hankkeiden aikana opettajien työelämäjaksoja vuodesta 2000 lähtien. Myös tällä hetkellä opettajia on työelämäjaksolla. Vuosina 2000 2007 on ollut yhteensä 108 työelämäjaksoa ja työelämäjaksojen pituus on ollut 1- 6 kk. Hankkeissa on pyritty siihen, että työnantajan omavastuuosuus olisi 15-20% opettajan palkasta.

Kaikki osapuolet ovat sitä mieltä, että työelämäjaksoista on selkeää hyötyä, mm. yhteistyön lisääntymisen muodossa. Opettajat näkivät erityisen hyödyllisenä ammattitaidon päivittymisen vastaamaan työelämän uusia käytäntöjä.

Työelämäjakson onnistumisen kannalta kannattaa muutamaan asiaan kiinnittää huomiota:


- Ajoitus, on tärkeää että työpaikalla on kyseisenä aikana monipuolisia työtehtäviä tarjolla
- Jakson tulee olla riittävän pitkä ja yhtäjaksoinen
- Työtehtävien tulee olla samoja, joihin opiskelijoita koulutetaan
- Yritysten omavastuuosuus varmistaa riittävän työkuorman
- Työtehtävistä ja jakson tavoitteista kannattaa sopia etukäteen

     

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username