This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Duunissa tutkinto (Omnia)

Sisältöalue

Duunissa tutkinto -kokeilu kohdistettiin ensin eronneisiin ja keskeyttäneisiin merkonomi ja datanomiopiskelijoihin, joille luotiin yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto loppuun työelämässä ja työkokemustaan hyödyntäen.

Ensimmäisen kutsun perustella tutkintoa suorittamaan tuli yli 70 aikaisemmin opintonsa keskeyttänyttä opiskelijaa, joista osalta puuttui vain muutama opintoviikko. Myöhemmin mallia on sovellettu yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username