This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Opiskelijan yksilölliset tavat oppia (Salpaus)

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

Lähtökohdat:

 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tuettuna puuttuvat opinnot suoritetuksi kotiryhmän ollessa työssäoppimisjaksolla. Työskentely tapahtuu opiskelijan kanssa tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaan pienryhmässä ja työelämäyhteistyönä orientoivassa työssäoppimisessa.

 

Mallin mukainen työskentely mahdollistaa opiskelijan opintojen jatkumisen omassa kotiryhmässä, jolla on suuri merkitys opiskelumotivaation ja omaan opiskeluun sitoutumisen ylläpitäjänä.

 

Tutkinnonosaan kuuluvan työssäoppimisen opiskelija tekee omassa rytmissä kotiryhmän ollessa seuraavan kerran atto-opinnoissa.

 

Malli sopii opiskelijoille, joilla on oppimisongelmia teoriaopinnoissa ja tarvitsevat opettajan erityistukea työssäoppimisessa. Malli antaa mahdollisuuden teoriaopintojen täydentämiseen käytännön kentällä. Ideaalitilanteessa opiskelija voi jatkaa työssäoppimista suoraan orientoivan jakson jälkeen tutkinnonosan tavoitteiden mukaisesti.

 

Oppimisprosessin kuvaus:

 

 1. Tuen tarpeen kartoitus
 • miksi opiskelut eivät etene, mihin liittyy
 • millaisista tukitoimista opiskelija hyötyy ja mihin hän on valmis sitoutumaan
 • sopivien / halukkaiden työelämä yhteistyökumppaneiden etsiminen, ko. opiskelijalle sopiva paikka

 

 1. Pienryhmätoiminnan aloittaminen ja työskentely yksilöllisten tavoitteiden mukaan
 • opiskelu opintopiirityyppistä, keskustelevaa työskentelyä
 • vertaistuki kantavana tekijänä: yhdessä tekeminen, toisilta oppiminen
 • opettajan roolina mahdollistaminen, motivoiminen, suunnan näyttäminen, tukeminen, kannustaminen

 

 1. Orientoiva työssäoppimisjakso
 • tekemällä oppiminen
 • opiskelija saa kokemuksen käytännön työstä à teoria ja sen merkitys jäsentyy uudella tavalla
 • opettajan kanssa yhdessä tekeminen
 • opettaja opiskelijan työparina käytännön työssä à mahdollistaa henkilökohtainen tuen, rohkaisun, kannustamisen
 • ajallisesti jakso on vähintään 2 viikkoa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username