This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Autonkuljettajat varastoissa (KAM)

Logistiikan perustutkinnon osalta opetussuunnitelmaan on nyt kirjattu 24 ov työssäoppimista kaikille opiskelijoille (aiemmin 20 ov).

Laajennus kohdentuu ensimmäiselle lukuvuodelle:  Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov, josta työssäoppimista 6ov) (aiemmassa tutkinnossa Logistiikan perustaidot 20 ov, josta to -oppimista 2 ov)

 

 

Logistiikan tutkinnonperusteissa oleva varastotoimintojen osuus on hankalaa toteuttaa oppilaitosympäristössä. Otimme kokeiluun sen toteuttamisen työssäoppien. Laajennus ajoittuu ensimmäisen vuoden keväälle ja on laajuudeltaan 4 ov. Aiemmin ensimmäistä vuottaan opiskelleet ovat olleet työssäoppimassa 2 ov (kuormankäsittely), joten nyt työssäoppimisen kokonaismäärä 6 ov, ja jakso on yhtenäinen kokonaisuus. Molemmat osiot voi toteuttaa samassa työssäoppimispaikassa, tai oppilaat voivat olla kahdessa eri työssäoppimispaikassa.

Toteutus alkoi työpaikka-analyyseillä, joissa kartoitettiin mahdollisia työssäoppimispaikkoja, osaamisvaatimuksia ja työssäoppimisen ajankohtaa. Työssäoppimispaikkoja löytyi hyvin, mm. puu- ja  metallialan teollisuudesta ja kaupanalalta, erityisesti rautakaupoista.  Ajankohdan valinta oli lopulta aika  helppoa, alkukeväästä esim. rautakaupoissa on rauhallisempaa, jolloin on aikaa perehdyttää työssäoppija. Kevään (ja osaamisen) edetessä työtahti kiihtyy ja työssäoppijalle on tiedossa kiireisiä päiviä. Sen jälkeen oli vuorossa työssäoppimisesta tiedottaminen ja toteutuksen suunnittelu opiskelijoiden kanssa. Oppilaat hankkivat itse työssäoppimispaikkansa, ja ne käytiin vielä ryhmänohjaajan kanssa tarkemmin läpi, jotta voitiin varmistua että työssäoppimisen tavoitteet täyttyvät.

Jakson alussa ohjaava opettaja kiersi työssäoppimispaikat ja kertoi työssäoppimisen tavoitteista ja arvioinnista. Työssäoppimisen aikana opiskelijoita ohjattiin tarvittaessa ylimääräisillä käynneillä, ja lisäksi puhelimitse, sähköpostin avulla sekä wilman kautta. Työssäoppijoille tehtiin myös webropol-kysely, jossa kysyttiin työsuojeluun liittyviä asioita sekä suunnitelmia näytöistä. Jakson loppupuolella tehtiin toiset käynnit, jossa arvioitiin työssäoppimisen toteutumista. Kouluun palatessa jokainen opiskelija piti esitelmän muulle ryhmälle työssäoppimisjaksosta.

Toteutustavan vahvuutena on riittävän pitkä ja yhtenäinen työssäoppimisjakso. Kaikilta osapuolilta saatu palaute on ollut hyvää, ja myös oppimisen näkökulmasta tulokset olivat hyviä, jopa erinomaisia. Haasteena on saada asia toteutumaan samalla tavalla tulevinakin vuosina, erityisesti työjärjestysasiat täytyy miettiä huolellisesti. Myöskin työssäoppimispaikkoja pitää olla reservissä riittävästi, ja se saattaa tuoda ongelman varsinkin pienillä paikkakunnilla.

Koko ryhmälle suunnatun mallin ohella on mahdollista räätälöidä myös yksilöllisiä polkuja. kts. Nopeutettu polku ja valinnaisuuden lisääminen (KAM)

KAM / Logistiikan prosessikaavio

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username