This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opiskelijan ohjausprosessi Keskuspuistossa

Sisältöalue

Lyhyt kuvaus mallista

Missä vaiheessa laajennus tapahtuu?

Kenelle (koko ryhmä, yksittäinen opiskelija, valintaperuste

Kuka ohjaa, kuinka usein, miten eroaa tavallisesta työssäoppimisesta

Millä välinen, miten ohjataan? (käynnit, yksilö- ryhmäohjaus, verkko-ohjaus, jne

Oppimispäivä-kirjat/ portfoliot. verkossa vai paperilla

Mitä muuta??

Keskuspuiston malli erityisperusteisille opiskelijoille

Tarvittaessa heti opiskelujen alussa

Mahdollista koko ryhmälle, mutta jokaiselle tehdään oman yksilöllinen suunnitelma.

Ryhmä vastaava eli opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelijan oma (?) ohjaaja

Kasvokkain, puhelimella, paperisilla työssäoppimispäiväkirjoilla. Joillakin ryhmillä on lisäksi käytössä SOMEa esim. blogi, Facebook ja moodle.

Projektikansio/portfolio (katso alla tarkempi selostus)

 

 

Projektikansio/portfolio sisältää kaikkien tutkinnon osien (myös ATTO) kaikki ammattitaitovaatimukset + näytöt. Näitä vaatimuksia tarkastetaan ja hyväksytään rasti ruutuun menetelmällä. Tähän kansioon työpaikkaohjaaja rastittaa ammattitaitokuvauksia sitä mukaan kun opiskelija hallitsee asian.Kansioon kerätään myös tehtäviä sekä esim. valokuvia ja työselosteita ko. tutkinnon osan kohtaan. Näin kansio pitää sisällään koko tutkinnon opiskelun harjoitusmateriaaleineen.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username