This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Sitä saa, mitä tilaa! (Salpaus)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma; sähköasentaja, automaatioasentaja

 • Oppilaitoksen ja yritysten välinen jatkuva, luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö mahdollistaa molempienosapuolten hyödyn. 
 • Mallin toteutuminen edellyttää huolellista yhteissuunnittelua, perehdytystä ja sitoutumista kaikkien osapuolten välillä.
 • Yritys saa motivoituneita, osaavia ja luotettavia työntekijöitä.
 • Opiskelijan oma polku toteutuu, opiskeluaika lyhenee, työllistyminen paranee

Työssäoppimisen laajentaminen mallissa

 • Mallissa laajenee työssäoppimisen määrä yksilöllisesti opiskelijan valmiuksien ja työelämän tarpeiden mukaan. Salpauksessa työssäoppimisen määrä on vähintään 24 ov/tutkinto. Myös opiskelijan ohjauksen ja tuen määrä laajenee ja toteutetaan yksilöllisesti. Oppimisympäristöjä (yritysten työkohteita) vaihdellaan monipuolisesti opiskelijan tavoitteiden mukaisen oppimisen saavuttamiseksi. Oppimisen sisällöt laajenevat, koska yritys ottaa eri opiskelun vaiheissa olevia työssäoppijoita jatkuvasti läpi vuoden.
   
 • Laajennus on mahdollista kaikille mutta yleensä mukaan valikoituu niitä opiskelijoita, jotka haluavat ja joilla on edellytyksiä edetä muuta ryhmää nopeammin (oma-aloitteiset ja itsenäiset, työkokemusta omaavat, armeijan ja/tai lukion käyneet, sekä opiskelijat, joilla ATTO-aineet on jo suoritettu).
   
 • Laajennus on mahdollista aloittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Useimmiten opiskelija on osan viikosta (2 pv) lähiopetuksessa oppilaitoksessa ja lopun aikaa (3 pv) yrityksessä.  Pääsääntöisesti opiskelijan oma polku alettuaan toteutuu laajennetussa työssäoppimisessa valmistumiseen asti.

Mallin toteuttamisen edellytykset

 • Tässä mallissa opettajan rooli on hyvin keskeistä ohjausprosessin kaikissa vaiheissa. Mallin joustavuus ja toimivuus eri näkökulmista (win-win) vaatii ja edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä yhteydenpitoa eri osapuolten (yrityksen johto, työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija) välillä. Opettaja on käynyt työpaikalla lähes viikoittain ja tavannut opiskelijan ja työpaikkaohjaajan. Tiivistä yhteyttä on pidetty myös puhelimitse ja sähköpostitse. Lähitapaamisissa on varmistettu työtehtävien ja tutkinnon osan/osien ammattitaitovaatimusten yhteensopivuus, arvioitu oppimista ja valmiutta ammattiosaamisen näyttöön. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on keskeistä. Eri opintojen vaiheissa olevien opiskelijoiden mukana olo mahdollistaa luonnollisen vertaistuen.    
    
 • Mallin toteuttaminen edellyttää vakiintuneita ja luottamuksellisia työelämäsuhteita (usein henkilökohtaiset suhteet), sekä innostuneisuutta ja välittämistä opiskelijoiden yksilöllisistä opintopoluista.

Mallin edelleen kehittäminen   

 • Mallia on jo alettu kehittää edelleen. Kehittämisideoita on mm. sosiaalisen median ja mobiililaitteiden hyödyntäminen ohjauksessa, yhteydenpidossa ja dokumentoinnissa.
    
 • Tavoitteena on, että jatkossa opettaja saa enemmän aikaa ja koordinointivastuuta yrityksessä käytäntöjen kehittämiseen ja toteuttaa työpaikkaohjaajille räätälöityä koulutusta erityisesti arviointiosaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen liittyen.

Kuva: Aikajana Klikkaa kuva isommaksi

Kuva: Opiskelijan oma oppimispolku. Ammatillisen peruskoulutuksen prosessikartta. Koulutuskeskus Salpaus 1.2.2011. Klikkaa kuvasta kuva suuremmaksi

Posteri Sitä saa, mitä tilaa!
Avaa posterin yläpuolelta linkki SlideShare-palveluun ja zoomaa esitystä siellä isommaksi.

Pecha Kucha -esityksen diat - esitys Helsingissä 23.11.2011

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username