This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Valmistumisen aikaistaminen

Valmistumisen aikaistaminen kesäaikasta työssäoppimista hyödyntäen

Yksi opiskelija on ollut puuosastolta laajennetussa työssäoppimisessa isänsä yrityksessä uuden cnc-koneen käyttökoulutuksessa keväällä 2010. Toinen opiskelija on ollut kesällä 2010 Päivärinta Oy:ssä kokopäiväisesti työssäoppimassa. Hänelle on kertynyt 10 ov, joilla hän korvaa osan keväällä 2011 olevasta 13 ov:n pakollisesta työssäoppimisjaksosta, näin opiskelija valmistuu 10 viikkoa aikaisemmin kuin muut.

Puualanperustutkinnon osalta kesäaikaisen työssäoppimisen valvonta tapahtui käymällä paikanpäällä kaksi kertaa ja tarvittaessa oltu yhteydessä puhelimella ja sähköpostin avulla. Työssäoppimispaikka hankittiin jo keväällä kouluaikana.  Resurssit tulivat projektilta, minkä vuoksi kesäaikainen valvonta tuli mahdolliseksi. Tulevaisuudessa kesäaikaisen työssäoppimisen valvonta jää puutteelliseksi, ellei resursseja järjestetä koulun taholta. Tämä oppilas oli luotettava ja kaikki toimi suunnitellusti, mikäli hankaluuksia ilmenisi, voisi työssäoppiminen helposti keskeytyä, ellei  resurssit olisi kunnossa. Oppilas on täyttänyt päivittäin oppimispäiväkirjaa paperiversiona. Tämä esitäytetty lomake on tarkoitus tulevaisuudessa korvata sähköisellä oppimispäiväkirjalla, joka toimisi dokumenttina arvioitaessa työssäoppimisen onnistumista.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username