This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Aiemmin keskeyttäneet opiskelijat, eli palaajat

Kenelle?

 

  • Aiemmin opintonsa syystä tai toisesta keskeyttäneille opiskelijoille
  • Usein kyseessä niin sanotusti ”työhön karanneet”, joilla vain pieni osa tutkinnosta on jäänyt suorittamatta

 

Mitä erityistä?

 

  • Usein ovat työsuhteessa sen ammattialan töissä jota opiskelevat, joten polku suunnitellaan toteutettavaksi oman työn ohella ja sitä hyödyntäen.
  • Myös keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille on laajennetun työssäoppimisen kautta kyetty räätälöimään mielekkäitä polkuja saattaa opinnot loppuun

 

Erityiset edut:

 

  • Tutkintojen loppuun saattaminen, opiskelijoiden valmistuminen
  • Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta läpäisyn tehostuminen

 

Erityiset haasteet:

 

  • Edellyttää joustavuutta koulutuksen järjestäjältä, opettajalta ja työnantajalta
  • Vaatii huolellista yhteissuunnittelua
  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suhteen tässäkin mallissa on ollut haasteita. Opettajat eivät kaikilta osin ole kyenneet siirtymään osaamisperustaiseen ajatteluun ja luopumaan ajattelusta, että opiskelijan pitäisi suorittaa tietty viikkomäärä opintoja oppilaitoksella valmistuakseen.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username