This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

LAKI - laajennettu kiihdytetty (TTS)

Laajennettu Kiihdytetty (LAKI)

Kiihdytetty opintopolku on tarkoitettu opiskelijalle, joka haluaa edetä nopeammin ja lisätä työssäoppimista. Opiskelijalla on tärkein rooli osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelijan tulee itse hakea sitä ennen opintojakson alkamista.

Esimerkkejä:

  1. Opiskelijalla, jolla on aiempia atto-aineita suoritettuna, menee työssäoppimiseen atto-aineiden ajaksi.
  2. Opiskelija on pitänyt välivuoden ja hankkinut hivenen työkokemusta. Armeija palvelukseen astuminen odottaa tammikuussa 2,5 vuoden kuluttua. Opintoja kiihdytetään huomioiden kesätyöt ja ennen opintoja kertynyt työkokemus.

 

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username