This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kaikille aloille suunnattu työpaikkaohjaajakoulutus verkkoa

Sisältöalue

 

Omnian työpaikkaohjaajan verkkokurssin sisältö ja tehtävät

http://topo.omnia.fi/etopo/tyopaikkaohjaajakoulutus.html

 

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän työpaikkaohjaajakoulutus

http://projektit.kam.fi/moodle/course/view.php?id=1446

Pirkanmaan ammattiopiston työpaikkaohjaajakoulutus verkossa

http://www.topirkka.fi/sisallot/materiaali/tyopaikkaohjaajakoulutus

Hyrian työpaikkaohjaajien verkkokurssi

 

http://webfronter.com/oppimisfoorumi/tyopaikkaohjaaja/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username