This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

LATU - laajennettu tuettu (TTS)

Laajennettu tuettu (LATU)

Tuettu opintopolku on tarkoitettu opiskelijalle, joka tarvitsee lisätukea ja haluaa lisätä työssäoppimista. On kokeiltu käyttää ohjauksessa 1. vuoden opiskelijoiden ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla työssäoppimisen valmentajan lisätukea ohjauksessa.

  • Esimerkki: Opiskelija, jolla ei ole aiempia kontakteja työelämään, ei ole työkokemusta, on jännittynyt etsimään työssäoppimispaikkaa ja aloittamaan työssäoppimisen. Vastuukouluttaja ja nuorten opo on kannustanut, neuvonut ja auttanut työssäoppimispaikan etsimisessä ja työelämän pelisääntöjen kanssa. Työssäoppimisen valmentaja on käynyt työssäoppimisjakson heti alettua työssäoppijan luona useamman kerran ja vastuukouluttaja sitten myöhemmin, kun alkuun on päästy.

 

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username