This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Yksilöllistä potkua (Salpaus)

Liiketalouden perustutkinto, Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma; Merkonomi

1 Tarve

 • keskeyttämisen ehkäisy
 • työllistymisen tukeminen
 • taloudelliset syyt (tarve käydä töissä)
 • opiskeluongelmat (rästit, oppimisvaikeudet jne.) =opiskelun ja elämäntilanteen yhteensovittaminen

2 Alkupalaveri

 • opiskelija, ryhmänohjaaja, opo kokoontuvat
 • mitä laajennetaan (aikaa/sisältöä/tukea/määrää)?
 • milloin laajennetaan?

3 TOP-paikan hankinta

 • opiskelija hankkii TOP-paikan, opo/RO/erva avustaa
 • työtehtävien kartoittaminen

4 Suunnittelupalaveri

 • opiskelija, opo, ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja kokoontuvat
 • mitkä OPS:n tavoitteet (tutkinnon osa tai osia) toteutuvat työssä?
 • mitä ja miten täytyy täydentää?
 • miten todennetaan ja raportoidaan?

5 Suunnitelman kirjaaminen ja tiedottaminen

 • opo kirjaa suunnitelman HOPS- lomakkeeseen ja tiedottaa kaikille asianosaisille

6 TOP-jakso

 • opiskelija raportoi viikoittain oppimispäiväkirjaan  esim. Elsa Moodlen kautta
 • ohjaavan opettajan ohjauskäynnit
 • työpaikkaohjaajan jatkuva ohjaus
 • opiskelutehtävät suunnitelman mukaisesti
 • arviointi ja palaute

7 Palaveri ja jatkosuunnitelmat

 • opiskelija, ryhmänohjaaja ja opo kokoontuvat
 • yhteenveto ja jatkosuunnitelmat (tulevat opinnot, tulevat TOP-jaksot, valmistuminen)

Lisätietoja

 • Liisa Ihalainen, lehtori, taloushallinto
 • Marja Leskinen, lehtori, äidinkieli
 • sähköpostit: etunimi.sukunimi [at] salpaus.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username