This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työssäoppimisen valmentaja (TTS)

Opiskelijan oma ryhmäohjaaja, ammattiopettaja tai opinto-ohjaaja ei aina ehdi tai pysty työssäoppijan kaipaamaa ohjausta ja lisätukea antamaan. Tuen tarve on aiheuttanut haasteita lukujärjestyksen ja resurssien suhteen. Kokeilun puitteissa on vuoden 2011 keväästä kokeiltu työssäoppimisen valmentajaa (to-valmentajaa), joka on ollut uusi tehtävä opiskelijoiden ohjauksessa.

Lisätuen ja -ohjauksen tarve on noussut esiin erityisesti LATU-opiskelijoiden (Laajennettu Tuettu) kanssa, mutta tarve koskee myös muita opiskelijoita (LAVA – Laajennettu Vakio ja LAKI – Laajennettu Kiihdytetty).  To-valmentaja toimi suoraan tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja työpaikkojen välillä.  Hän pystyi näin myös tukemaan työpaikkaohjaajia.  To-valmentaja ei vain käynyt työssäoppimispaikoilla, hän jakoi vastuuta kouluttajilta. Hän ei ottanut vastaan ammattiosaamisen näyttöjä, vaan keskittyi ohjaamiseen. 

Tämä mahdollisti sen, että opiskelijat kohdataan työssäoppimisessa tarvittavan usein, työssäoppimispaikka saa tukea ja ennen kaikkea opiskelijalla on suora kontakti, helposti saavutettavissa ja tavattavissa myös työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisen valmentaja on opiskelijoille tuttu ja turvallinen ihminen, jota oli helppo lähestyä kaikkiin tukeen ja ohjaukseen sekä työssäoppimiseen liittyvissä kysymyksissä.  Hän toimi sparraajana, neuvojana, ohjaajana.  To-valmentaja seurasi ja vähän avustikin työssäoppimispaikalla, rohkaisi hakemaan kesätyöpaikkoja työssäoppimispaikoista, erityisesti jos oli kuullut hyvää palautetta opiskelijasta.  Osa opiskelijoista tarvitsi tavata vain kerran mutta joidenkin kanssa tapaamisia oli useampia.  Tukea ei tarvittu niinkään itse työhön vaan ehkä muuten (lähinnä sosiaalisesti). 

To-valmentaja toimi myös linkkinä muihin opettajiin ja opiskeluhuoltoon.  Työelämän tukena ohjaaja oli helposti lähestyttävä ja useammin paikalla kuin ammatinopettaja.  To-valmentajan tekemä työ oli selvästi tarpeen erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, ensimmäisen työssäoppimisjakson ajalle.

 

Yhteystiedot:

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username