This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Laajennetun työssäoppimisen mallit

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on kehitetty ja testattu sekä ryhmäkohtaisia että opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen perustuvia malleja sekä muita malleja, toimintatapoja ja työkaluja, jotka muutoin tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työssäoppimisen laajentaminen eri mallien avulla on lisännyt ammatillisen peruskoulutuksen työelämälähtöisyyttä, työvaltaisuutta, opiskelijoiden motivaatiota ja tukenut työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työssäoppimisen laajentaminen nykyisestä minimimäärästä, sen monipuolistaminen ja yksilöllisten opintopolkujen tukeminen edellyttää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen edelleen kehittämistä.

Malleja laajentamisesta koko opiskelijaryhmälle

Malleja laajentamisesta yksittäisille opiskelijoille


 

Malleja työssäoppimisen laadun kehittämisestä


Laajennettu työssäoppiminen oppilaitoksen rakenteissa, suunnitelmissa jne....

Tähän oma laatikko, jossa esim. resursointiin, rakenteisiin, opetussuunnitelmiin yms. liittyvää tietoa

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username