This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Fysiikka ja kemia

Esimerkkejä siitä, miten fysiikkaa ja kemiaa on opittu, ohjattu ja arvioitu työssäoppien

 

  Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien Tavoite Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia? Mahdollinen linkki, josta esimerkki löytyy Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja Kommentit
  Hiusala Ymmärtää hapettumis-pelkistymisreaktio sekä eri aineiden vaikutus hiuksen rakenteeseen Permanentin tekeminen ohjattuna . Kemian opettajalle dokumentoidaan PP-esityksellä (valokuvat) tai esseellä tai TOP-päiväkirjaan selittämällä tai suullisesti tai valmiisiin kysymyksiin vastaamalla. Työpaikkaohjaaja
työssäoppimispaikassa ja kemian opettaja (teoriamateriaalia moodlessa linkkinä, alan www-sivuina sekä alan oppikirjoissa)
Kemian opettaja   Jaana Parkkila, OSAO Kommentti S. Riihiaholta (äidinkielen opettaja):
Kun opiskelija hankkii tietoa eri lähteistä ja osaa dokumentoida käyttämänsä lähteet (ja tarvittaessa viitata viittaustekniikalla), on opiskelija osoittanut äidinkielen osalta tiedonhankkimistaitonsa.

Veli-Matti Ek(mafyke) kommentoi: Matematiikan osalta tehtävässä voi arvioida tehtyjen seosten oikeellisuutta. Esimerkiksi näyttösuunnitelmassa voisi esittää tarvittavat kemikaalit ja niiden määrät (vaikka hintoineen).
  Hiusala Ymmärtää, mihin eri väriaineiden erilainen pysyvyys hiuksissa perustuu ja keskeiset vaikuttavat aineet Hiusten värjääminen eri väriaineilla ohjattuna.
Kemian opettajalle dokumentoidaan PP-esityksellä (valokuvat) tai esseellä tai TOP-päiväkirjaan selittämällä tai suullisesti tai valmiisiin kysymyksiin vastaamalla.
Työpaikkaohjaaja
työssäoppimispaikassa, kemian opettaja
(teoriamateriaalia moodlessa linkkinä, alan www-sivuina sekä alan oppikirjoissa)
Kemian opettaja   Jaana Parkkila, OSAO  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien Tavoite tutkinnon perusteiden pohjalta Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia? Mahdollinen linkki, josta esimerkki löytyy Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja
             

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username