This is a free Purot.net wiki
Sivukartta
  • View:

Infopaketit

Oman tien kulkijat - Anu Kemppaisen opinnäytetyö, ylempi AMK tutkinto

Kainuun ammattiopiston ravitsemisalan opettaja Anu Kemppainen on tehnyt ylemmän AMK tutkinnon opinnäytetyön aiheesta "Oman tien kulkijat", jossa hän tarkastelee työssäoppijoiden ohjausta mm. laajennetun topin näkökulmasta.

Kts. tiivistelmä Anun opinnäytetyöstä

 

Diasarja opinnäytetyön tuloksista

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username