This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opiskelijan oma polku (TTS)

 

 

 

Mitä laajennetaan:  Kaikilla opiskelijoilla on laajennettu määrä (vakiona työssäoppimista 20-40 ov, tosin kuljetuksen puolella ollaan siirtymässä siihen että 60 ov vakiona). Tosiasiassa monella opiskelijalla on hyvinkin erilaisia määriä työssäoppimista.  Ohjausta on lisätty paljon  sillä toimijana on myös opiskeluhuolto. 

Kenelle suunnattu: Kaikille.  Erityisenä räätälöintinä kuitenkin nopeasti etenevät (LAKI) tai lisätukea tarvitsevat (LATU).

Missä vaiheessa:  Melkein missä vaiheessa vain.  Työssäoppimista voidaan lisätä tarpeen mukaan yksittäisiä tai useampia opintoviikkoja melkein mihin kohtaan vain opintoja (lukuun ottamatta ensimmäistä vuotta/ensimmäistä syksyä, jos ATTO-aineita on suorittamatta).  Eli ATTO-aineita ei ole ainakaan vielä integroitu työssäoppimiseen, vaan ne pitää suorittaa ensin alta pois.  Tosin opiskelija, jolla on jo toinen tutkinto taustalla/atto-aineet suoritettu, voi siirtyä työssäoppimaan jo ensimmäisen vuoden aikana.  Kaikilla opiskelijoilla työssäoppimisen määrä lisääntyy opintojen jatkuessa (siis 1.vuonna 1 jakso työssäoppimista, 2. vuosi ainakin 2 jaksoa työssäoppimista jne.).  Ei ole harvinaista, että viimeinen vuosi voi olla käytännössä kokonaan työssäoppimista.  Uutena mallina on tullut myös käyttöön 2+1-malli, joka on aloitettu syksyllä 2011.

Mitä tehdään, kuka, mitä:Opiskelija usein itse ottaa ensin yhteyttä esim. jos haluaa nopeammin valmistua.  Tässä tilanteessa hänellä usein on deadline, johon mennessä haluaa valmistua (esim. armeijan aloitus)  Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai ensin opettajaan.  Opiskelija, ammattiopettaja (vastuukouluttaja/koulutusvastaava) ja opo suunnittelevat, miten opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin, mitä opiskelijan täytyy itsenäisesti suorittaa, mitä voi työssäoppien tehdä, tarvitaanko vaihtoehtoisia ratkaisuja, jne.  Työssäoppimisen aikana ohjaajan tehtävissä toimivat vastuukouluttaja (lisäksi joskus ammattiopettaja jos vastuukouluttaja on atto-opettaja), työpaikkaohjaaja, opiskeluhuolto (opo ja tarvittaessa myös opintokuraattori).  Ohjaus tapahtuu henkilökohtaisissa tapaamisissa, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestitse, käytössä olevan talon oman lukujärjestys/viestintäjärjestelmän (Nettilukkari) kautta.

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username