This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Laajennettu työssäoppiminen ja PBL-opetussuunnitelma

Laajennettu työssäoppiminen ja PBL-opetussuunnitelma

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän/ Lapin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mallissa esitellään laajennetun työssäoppimisen toteutus, jonka lähtökohtana on ongelmaperustainen oppiminen (PBL).

Malliin liittyy olennaisena osana ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti toteutettu Työpaikkaohjaaaja-koulutus.

Työssäoppiminen sijoitetaan pitkälle aikavälille, jolloin lähiopetus ja työssäoppiminen vuorottelevat.

Mallissa vahvuuksina ja mahdollisuuksina on työssäoppimisen laadun varmistaminen ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Mallin toteutumisen edellytyksenä on huomioitava, että opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaavat ymmärtävät ongelmaperustaisen oppimisen lähtökohdat.

Yhteystiedot: anna-leena.heikkila (at)  lao.fi

 

Opiskelijan ohjaus

  •     Ennen  työssäoppimisen  alkamista työpaikkaohjaajat, opiskelijat ja opettajat tapaavat oppilaitoksella. Tapaamisen sisältöinä ovat yhteinen orientaatio, opiskelijan henkilökohtaisen työssäoppimisen suunnitelman laatiminen, ongelmaperustaisen oppimisen ydin sekä arvioinnin periaatteet.
  •     Normaalin työssäoppimisen ohjauksen (alku-, väli- ja loppukeskustelu) lisäksi työssäoppimista ohjataan viikon – kahden viikon välein tutoriaalitapaamisissa.
  •     Opiskelijat esittelevät työssäoppimispaikassa sykliin liittyvän oppimistehtävän, jotta ohjausta voidaan kohdentaa opiskelijan oppimistavoitteiden mukaisesti.
  • Yllä olevassa posterissa on kuvattu ohjauksen malli lyhyesti ja Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus -sivustolta löytyy ohjausprosessi, sisältö ja työkalut laajemmin kuvattuna.

Sosiaalisen  median /TVT:n on hyödyntäminen

  • Opiskelijan ohjauksessa ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa  käytetään verkkoympäristön (Optima) työkaluja. Työpaikkaohjaajat eivät ohjaa opiskelijoita verkkoympäristössä.
  • Jatkohankkeeessa tavoitteena on sosiaalisen median ja tvt:n käytön vahvistaminen opiskelijan ohjauksessa ja työelämäyhteistyössä.

 

Ammattitaitoa täydentävät opinnot ja elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat osa opiskelusyklejä, samoin osa ammattitaitoa täydentävistä opinnoista. Esimerkiksi:xxxx

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username