This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Tutkinnon suorittamisen monet mahdollisuudet (RKK/LAMO)

Tutkinnon suorittamisen monet mahdollisuudet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin matkailuopisto/Levi-instituutti

Tutkinto: Matkailualan perustutkinto  (ja levitetty myös  hotelli-, ravintola-cateringalan perustutkintoon)

Laajennettuun työssäoppimiseen osallistuvat opiskelijat

 • Opiskelijat, joilla on aikaisempaa koulutusta (lukio tai ammatillinen), mahdollistetaan laajennetun työssäoppimisen avulla opintojen yksilöllinen eteneminen ja muuta opiskelijaryhmää nopeampi valmistuminen.

Laajennetun työssäoppimisen suunnittelu

 • Työssäoppimista  tehdään opiskelijan oman polun mukaan henkilökohtainen määrä. Samaa tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla voi olla siis hyvin eri laajuisia työssäoppimisjaksoja; keskimäärin 33-34 opintoviikkoa.
 • Opintojen alussa ryhmänohjaaja ja opo kartoittavat, kenellä on ja mitä aikaisempaa koulutusta opiskelijoilla on.
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen suunnitellaan opiskelijoiden omat polut. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen lukujärjestys, missä näkyy milloin on oppitunteja, projekteja ja työssäoppimista.
 • Opiskelija hakee itse työssäoppimispaikan;  apuna siinä ovat opo/top koordinaattori.
 • Opo/topkoordinaattori hyväksyy top-paikat ja -suunnitelmat.

Opiskelijan ohjaus

 • Opiskelijoiden ohjaajina toimivat  opo, ryhmänohjaaja ja työpaikkaohjaaja.
 • Wikin käyttö:  -wiki toimii opintoihin  liittyvänä informaatiopaikkana ;opetussuunnitelma kokonaisuutena ja tutkinnon osat on viety wiki -sivuille.
 • Blogin käyttö ohjauksessa: Blogiin sisältyy keskusteluja eri teemoista sekä oppimistehtäviä, joita peilataan omaan työhön ja työskentelyyn. Blogi tulee olemaan kahdenlainen; toisessa ovat kaikki opiskelijat mukana ja toinen on opiskelijan ja ohjaajan välinen suljettu.
 • Ohjausprosessi kuvataan Opiskeijan henkilökohtainen ohjaus -sivustolla.

 

Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet

 • Kyseisellä mallilla opiskelijalla on mahdollisuus valmistua kahdessa vuodessa. Pienessä oppilaitoksessa tämä malli on voimavara ja mahdollisuus. Vaikka ei ole käytössä ison oppilaitoksen tarjotinta, mahdollistetaan silti yksilöllinen polku.

Mallin uhat ja kehittämishaasteet

 • Haasteena mallissa on matkailualan sesongit. Opiskelijoita ei voi laittaa työssäoppimaan  milloin tahansa. Kun käytössä ei ole oikeita työpaikkoja, toteutetaan työelämälähtöisiä projekteja yhteistyössä työnantajien kanssa; esim. matkamessuilla Levin osasto, Leksan kevätsoitot -tapahtuma ja Levin alppi maailmancup.

 

Yhteystiedot: Anne Grön-Keskiniva anne.gron-keskiniva (at) redu.fi  

 

 

Posteri

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username