This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

2+1 viimeinen vuosi oppisopimuksella (PIRKO)

2+1-Malli - Opintojen kolmas vuosi oppisopimuksella

Pirkanmaan ammattiopisto ja oppisopimuskeskus tarjoavat mahdollisuuden opiskelijoille suorittaa opintojen viimeinen vuosi oppisopimuksella. 2+1 malli  tarjoaa tilaisuuden opiskelijalle, joka on suorittanut ammattitaitoa täydentävät opinnot  ja on opiskelijana sekä työntekijänä itsenäinen ja vastuullinen.

Opiskelija etsii itselleen sopivan työpaikan, jossa voi tehdä opetussuunnitelman mukaisia monipuolisia töitä. Ammattiopisto laatii opiskelijalle henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja tukee työpaikkakouluttajia opiskelijoiden ohjaamisessa ja arvioinnissa. Lisäksi se järjestää teoriaopinnot sekä arvioi ammattiosaamisen näyttöjä ja työssä oppimista yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen. Oppisopimus on kirjallinen määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta. Se on työssä oppimista työpaikalla sekä tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa. Työpaikalta nimetään opiskelijalle asiantunteva työpaikkakouluttaja, joka ohjaa, tukee ja arvio opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikkakouluttaja toimii yhteyshenkilönä oppilaitokseen ja oppisopimuskeskukseen.

2+1 mallissa opiskelijalla on tilaisuus kartuttaa ammattitaitoaan ja työkokemustaan opiskelun aikana työskentelemällä oppisopimustyöpaikassa. Valmistuttuaan hän saa tutkinto- ja näyttötodistuksen sekä todistuksen työssäoppimisesta.

PIRKO:n 2+1 = Nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen

 

Prosessikuvaus PAOn nuorten oppisopimusmallista

Avaa kuva "open publication" ja zoomaa isommaksi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username